Het wetgevingsproces als overleg- en onderhandelingsproces

  • de Waard, B.W.N. (Researcher)
  • Gilhuis, P.C. (Researcher)
  • Verschuuren, Jonathan (Researcher)
  • de Moor, A.J.C. (Researcher)
  • Hertogh, M.L.M. (Researcher)
  • Fase, W.J.P.M. (Researcher)
  • Jacobs, Antoine (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

Er zijn verschillende mogelijkheden om tijdens het wetgevingsproces te overleggen en te on-derhandelen: participatie van normadressaten via inspraak of uitgebreide voorbereidingsprocedures, "onderhandelend wetgeven", co-productie bij wetgeving, simulatie in het kader van de voorbereiding van wetgeving. In de Verenigde Staten is veel ervaring opgedaan met het zogenoemde "negotiated rule-making"; de vraag is of wij daaruit lering kunnen trekken en of zich ook in andere landen vergelijkbare ontwikkelingen voordoen. De transparantie van het proces en de besluitvorming is een wezenlijk aandachtspunt. Zo is de vraag welke rol adviezen van belangenorganisaties (b.v. van werkgevers en werknemers) hebben op de parlementaire besluitvorming.
Binnen dit thema gaat het niet alleen om onderhandelend wetgeven, maar ook om de juridische aspecten van het onderhandelend (normstellen door het) bestuur. Verwacht mag immers worden dat deze beide vormen van onderhandelend optreden door de overheid verwante
vragen (kunnen) oproepen.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0031/12/04