Imperatives

 • van Riemsdijk, H.C. (Tutor)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Het project behelst een studie naar de syntactische en semantische eigenschappen van imperatieve en prohibitieve constructies in Germaanse en Romaanse talen binnen het kader van het Minimalist Programma van de generatieve grammatica. Speciale aandacht krijgt de theorie van functionele categorie�n en haar relevantie voor parameterzetting bij het terugdringen van de constructie- en taalspecificiteit van imperatieven.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/03/931/03/98

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.