Insolventierecht in Europees rechtsvergelijkend perspectief

  • Vriesendorp, R.D. (Principal Investigator)
  • Raaijmakers, Theo (Researcher)
  • Pellis, L.T.L.G. (Researcher)
  • van Koppen, F.P. (Researcher)
  • Verstijlen, F.M.J. (Researcher)
  • van Erp, J.H.M. (Researcher)
  • Struycken, T.H.D. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

In dit project worden bepaalde onderdelen van het insolventierecht aan een nader onderzoek onderworpen met het oog op eventuele harmonisatie en uniformering van dit rechtsgebied in het Europese integratieproces. Van groot belang hierbij is om de fundamenten van dit rechtsgebied bloot te leggen. Hiertoe behoort bij uitstek een onderzoek naar de beginselen van faillissementsrecht. Dit onderzoek zal mogelijk duidelijkheid kunnen scheppen ten behoeve van de thans weer opgerakelde harmonisatiepogingen vanuit Brussel om te komen tot een Europees faillissementsverdrag. Op dit terrein mag een belangrijke wisselwerking tussen Europese integratie en het privaatrecht worden verwacht. Ook het insolventierecht - en meer in het bijzonder het faillissementsrecht - wordt namelijk meer en meer geconfronteerd met grensoverschrijdende aspecten.
Short titleInsolventierecht
StatusFinished
Effective start/end date1/01/9531/12/99

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.