Interactionistisch bestuur en multiculturaliteit

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Dit project vertrekt vanuit een analyse van interactief/multilateraal bestuur: het gaat om de wisselwerking tussen burgers en bestuur in een context van machts- en verantwoordelijkheidsspreiding. Dit project voegt een extra element toe: culturele of etnische verscheidenheid speelt in het onderzoek binnen deze lijn een nadrukkelijk rol. Een voorbeeld is het thans lopende onderzoek naar multi-etnische bewonersparticipatie in de Haagse Schilderswijk, en naar de wijze waarop de gemeente Den Haag deze probeert te bevorderen. Zowel aan de kant van burgers als aan de kant van het bestuur roept deze onderzoekslijn specifieke vragen op. Hoe verhoudt multiculturaliteit (als empirisch gegeven, niet als normatief beginsel) zich tot de ontwikkeling van een vitale civic culture, een cultuur waarin burgers kunnen (mede-)regeren en (mede-)geregeerd kunnen worden? Op welke wijze zijn bewoners met uiteenlopende `life-styles� en culturele achtergronden betrokken bij hun leefomgeving? Welke problemen en welke perspectieven dienen zich hierbij aan? Hoe verhoudt multiculturaliteit zich tot eigentijds bestuurlijk gezag, bestuurlijk gezag dat in gesprek en in wisselwerking met de ander lijkt te moeten worden ontwikkeld? Hoe kunnen meervoudige bestuursvormen omgaan met een dergelijke vari�teit? Welke combinaties van `bonding� en `bridging� zijn nodig en mogelijk om modern stadsbestuur vitaal te houden? Welke problemen en welke perspectieven dienen zich hierbij aan? Hoe verhoudt multiculturaliteit zich tot interactionistische kwaliteit in verschillende domeinen van het Nederlands openbaar bestuur? En hoe komen deze domeinen van openbaar bestuur uit de bus in internationaal vergelijkend perspectief?
  StatusActive
  Effective start/end date1/01/03 → …

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.