Invoering Titel 7.12 Ontwerp Burgerlijk Wetboek: Aanneming van werk

 • van den Berg, Matton (Researcher)
 • Jansen, C.E.C. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

Op niet al te lange termijn zal de nieuwe regeling van de aanneming van werk in het Burgerlijk Wetboek een feit zijn. Er is de afgelopen jaren nog betrekkelijk weinig onderzoek verricht naar Titel 7.12 BW. Wat zijn de belangrijkste veranderingen ten opzichte van het huidige recht? Is de juridische consistentie van Titel 7.12 BW afdoende gewaarborgd, zowel ten opzichte van het algemeen contractenrecht als ten opzichte van andere in Boek 7 BW geregelde bijzonder overeenkomsten? Is de nieuwe regeling geschikt om als juridisch kader te dienen voor nieuwe in de bouw- en aanverwante sectoren ontwikkelde contractvormen? Doel van dit onderzoeksproject is de beantwoording naar tevredenheid van deze vragen, aan de hand van een integrale doorberekening van de bepalingen van Titel 7.12 BW.
De resultaten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd in de vorm van een monografie.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/001/01/17

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.
 • Aanneming van werk

  van den Berg, M. A. M. C., 2004, Bouwrecht in kort bestek. van den Berg, M. A. M. C., Bregman, A. G., Chao-Duivis, M. A. B. & Langendoen, H. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 365-411 47 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 • Aanneming van werk en woningbouw; een vergelijking tussen Nederland en België

  van den Berg, M. A. M. C. & Dierikx, M., 2004, Jaarboek Bouwrecht 2003-2004. Deketelaere, K. & Verbeke, A. (eds.). Brugge (België): Die Keure, p. 37-102 66 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 • Bouwrecht in kort bestek

  van den Berg, M. A. M. C. (Editor), Bregman, A. G. (Editor), Chao-Duivis, M. A. B. (Editor) & Langendoen, H. (Editor), 2004, Deventer: Kluwer. 588 p.

  Research output: Book/ReportBook editingScientific