Jongeren in een veerkrachtige samenleving

Project: Research project

Project Details

Description

Het onderzoek richt zich op onzichtbare jongeren (niet bekend bij instanties). Doel is het in kaart brengen van de wetenschappelijke kennisbasis mbt de kenmerken en de effectieve benadering van deze jongeren en analyse van de praktijk en ervaringen in de deelnemende gemeenten. Dit gebeurt door de ontwikkeling van vier fieldlabs waarbinnen samen met gemeenten, doelgroep en stakeholders nieuwe standaard en (digitale) interventies worden ontwikkeld.
Short titleAlle jongeren in beeld
StatusFinished
Effective start/end date31/12/181/10/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.