Language use as an indicator of ethnicity with Hindustani

    Project: Research project

    Description

    In het project wordt onderzoek gedaan naar taalgebruik en taalattitudes van Surinaamse Hindoestanen in Nederland en van Hindi-sprekers in Groot-Brittanni�. Daarnaast wordt informatie ingewonnen over objectieve vitaliteit en subjectieve vitaliteits- en etniciteitsbeleving bij sprekers van het Hindi in Nederland en Groot-Brittanni� om determinanten van intergenerationele taalverschuiving te achterhalen.
    StatusFinished
    Effective start/end date1/10/9321/11/01