Linguistic intuitions of unschooled adults and children

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Het onderzoek richt zich op lingu�stische intu�ties en vaardigheden van ongeschoolde, analfabete volwassenen in vergelijking tot die van nog niet lezende kinderen. Centraal in de analyses staan de noties die ongeschoolde volwassenen hebben over gesproken en geschreven taal en de relatie tussen beide.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/09/961/01/02

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.