Machine learning in linguistic research

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Doel van dit project is het vinden van methodes voor het ongesuperviseerd leren van structurele aspecten van natuurlijke taal met behulp van vector gebaseerde representatievormen.
  Het onderzoek spitst zich toe op de automatische acquisitie van syntactische categorie�n uit grote tekstcorpora. De vragen zijn in hoeverre syntactische categorie�n geleerd kunnen worden, hoe de gebruikte methoden benut kunnen worden voor psycholingu�stische modellen en voor taaltechnologische toepassingen, en welke implicaties deze aanpak heeft voor theoretische vragen in de taalkunde.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/02/951/02/99

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.