Meaning representation and the narrative film

 • van Driel, H.A.M.J. (Researcher)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Het doel is het beschrijven van een film-narratietheorie, waarmee het proces van betekenisvorming kan worden weergegeven bij een gemeenschap van filmkijkers. De semiotisch pragmatistische typering van dit proces is inmiddels door mij afgeleid uit de latere geschriften van de inmiddels gepubliceerde teksten van C.S. Peirce. Vanuit deze theorie behoeft betekenis niet meer te worden voorgesteld als het resultaat dat binnen het object immanent aanwezig is (cf. de structuralistische semiotiek), maar als een voorlopig resultaat (= narratieve interpretant) van interactie tussen bepaalde aspecten van film (= sign) en cognitieve activiteiten van de kijker.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/941/01/98

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.