Modern Grammar of Dutch

 • Keizer, M.E. (Researcher)
 • Broekhuis, H.J.W.M. (Researcher)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Doel van het project is de voorbereidingen te treffen voor het tot stand doen komen van een modern wetenschappelijke referentiegrammatica van het Nederlands.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/10/931/09/03

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.