Mors Neerlandica

Project: Research project

Project Details

Description

In 2015 publiceerde Douglas Davies het boek Mors Britannica. Dit boek inspireert ons tot een onderzoeks- en boekproject, dat tevens het tienjarig bestaan van de Funeraire Academie in 2023 kan markeren. Davies is dé internationale autoriteit op het terrein van death & dying studies. In zijn boek biedt hij een mooi perspectief: in aansluiting op levensstijlen kunnen we doodstijlen traceren. Dit perspectief inspireert ons tot een verkenning van doodsstijlen in Nederland. We willen Nederlandse doodstijlen in kaart en in beeld brengen vanuit de centrale vraag: Hoe gaan we in Nederland om met sterven, de dood en de dode?

StatusActive
Effective start/end date17/01/2331/12/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.