Politieke organisatie en mobilisatie via Internet

 • Boogers, M.J.G.J.A. (Principal Investigator)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Het onderzoeksproject bouwt voort op eerder verricht onderzoek naar het politieke gebruik van Internet en de gevolgen hiervan voor verkiezingscampagnes en politieke organisaties. De vraag daarbij was op welke wijze het politieke gebruik van Internet gevolgen heeft voor de activiteiten en organisatie van politieke partijen. In het huidige project wordt de locus van het onderzoek verbreed van politieke partijen naar andere politieke organisaties, zoals pressiegroepen en sociale bewegingen. Nagegaan zal worden op welke manier politieke organisatie en mobilisatie via internet tot stand komt en welke effecten dit heeft voor traditionele organisatie- en mobilisatiepatronen waarop politieke partijen en andere politieke organisaties zijn gebaseerd. Onder meer zal een grootschalige enqu�te via Internet worden uitgezet naar het politieke gebruik van Internet voorafgaand aan verkiezingen. Dit project wordt in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen uitgevoerd.
  StatusActive
  Effective start/end date1/01/03 → …

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.