Primaat van de wetgever in het procesrecht

  • de Waard, B.W.N. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

In een rechtsstaat is het nodig dat duidelijk vastligt in welke gevallen, waarover en hoe een oordeel van een onafhankelijke rechter verkregen kan worden. Bovendien zal duidelijk dienen te zijn bij welke onafhankelijke rechter dat kan. Dit geldt te sterker als het een geschil met de overheid betreft. Wat betekent in dit kader "het primaat van de wetgever"? Welbeschouwd liggen wezenlijke vraag- of leerstukken van het procesrecht helemaal niet, of niet duidelijk, vast in de wetgeving. Dat begint al bij de Grondwet, die onvoldoende garanties voor onafhan-kelijke rechtspraak bevat. Ook in wettelijke regelingen van het procesrecht, zoals die in de Awb (maar ook het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) ontbreken "grondregels" met betrekking tot dat procesrecht. Bijvoorbeeld normen over de vraag op welk moment nog (welk soort) nieuwe stellingen kunnen worden ingebracht. Waar wel dergelijke regels in de wet zijn opgenomen, geven deze dikwijls volstrekt geen houvast over de betekenis die deze regels in concrete gevallen zouden moeten hebben. Te denken is bijvoorbeeld aan een bepaling als artikel 8:69 Awb (over het ambtshalve aanvullen van rechtsgronden).
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0031/12/04

Research Output

Algemeen bestuursrecht 2001: hoger beroep

Ten Berge, J. B. J. M., Bok, A. J., Schloessels, R. J. N., Stroink, F. A. M., Voermans, W. J. M., de Waard, B. W. N. & Willemsen, P. A., 2001, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. (Algemeen bestuursrecht 2001)

Research output: Book/ReportBookScientific

Bestuursrechtelijk beroep onder de loep

Voermans, W. J. M., 2001, Juvat-dag 2001; bundeling van lezingen gehouden op 26 april 2001. Dielissen-Breukers, D. D., Dielissen, R. P. M., van Dok, A. J. F. & Jonker, L. E. J. (eds.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP), p. 7-23 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

Bevindingen

de Waard, B. W. N., 2001, Rechtsvergelijking bestuursrechtspraak: een bespreking van de stelsels van Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Engeland. de Waard, B. W. N., Bok, A. J. & Gilhuis, P. C. (eds.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, p. 193-205 205 p. (Algemeen bestuursrecht 2001; no. 7).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Activities

  • 1 Oral presentation

Co-referaat tijdens het PvdA Congres 'Burger en rechter'

W.J.M. Voermans (Speaker)

15 Sep 2000

Activity: Talk or presentation typesOral presentationScientific