Primaat van de wetgever in het procesrecht

  • de Waard, B.W.N. (Researcher)

Project: Research project

Research Output

2001

Algemeen bestuursrecht 2001: hoger beroep

Ten Berge, J. B. J. M., Bok, A. J., Schloessels, R. J. N., Stroink, F. A. M., Voermans, W. J. M., de Waard, B. W. N. & Willemsen, P. A., 2001, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. (Algemeen bestuursrecht 2001)

Research output: Book/ReportBookScientific

Bestuursrechtelijk beroep onder de loep

Voermans, W. J. M., 2001, Juvat-dag 2001; bundeling van lezingen gehouden op 26 april 2001. Dielissen-Breukers, D. D., Dielissen, R. P. M., van Dok, A. J. F. & Jonker, L. E. J. (eds.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP), p. 7-23 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

Bevindingen

de Waard, B. W. N., 2001, Rechtsvergelijking bestuursrechtspraak: een bespreking van de stelsels van Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Engeland. de Waard, B. W. N., Bok, A. J. & Gilhuis, P. C. (eds.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, p. 193-205 205 p. (Algemeen bestuursrecht 2001; no. 7).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Engeland & Wales

de Waard, B. W. N., 2001, Rechtsvergelijking bestuursrechtspraak: een bespreking van de stelsels van Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Engeland. de Waard, B. W. N., Bok, A. J. & Gilhuis, P. C. (eds.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, p. 151-181 205 p. (Algemeen bestuursrecht 2001; no. 7).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Het Auditoraat bij de Belgische Raad van State

de Waard, B. W. N., 2001, Rechtsvergelijking bestuursrechtspraak: een bespreking van de stelsels van Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Engeland. de Waard, B. W. N., Bok, A. J. & Gilhuis, P. C. (eds.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, p. 183-192 205 p. (Algemeen bestuursrecht 2001; no. 7).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kroniek bestuursrecht

Eijlander, P., Embregts, M. C. D., Jansen, A. M. L., Merkx, C. J. A. M., van der Meulen, B. M. J., de Poorter, J. C. A., Rutten, W. M. C. J., Voermans, W. J. M. & Zoontjens, P. J. J., 2001, In : Advocatenblad. 81, 1, p. 5-15 11 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

File
48 Downloads (Pure)

Opzet van het onderzoek

de Waard, B. W. N., 2001, Rechtsvergelijking bestuursrechtspraak: een bespreking van de stelsels van Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Engeland. de Waard, B. W. N., Bok, A. J. & Gilhuis, P. C. (eds.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, p. 1-7 205 p. (Algemeen bestuursrecht 2001; no. 7).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Rechtsvergelijking bestuursrechtspraak: een bespreking van de stelsels van Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Engeland

de Waard, B. W. N., Bok, A. J. & Gilhuis, P. C., 2001, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 205 p. (Algemeen bestuursrecht 2001; no. 7)

Research output: Book/ReportBookScientific

Samenvatting

de Waard, B. W. N., 2001, Rechtsvergelijking bestuursrechtspraak: een bespreking van de stelsels van Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Engeland. de Waard, B. W. N., Bok, A. J. & Gilhuis, P. C. (eds.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, p. XI-XIV 205 p. (Algemeen bestuursrecht 2001; no. 7).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Artikel 4: 6, eerste lid, Awb ook van toepassing op de besluiten die ten tijde van een verzoek om herziening nog niet onherroepelijk zijn geworden

Voermans, W. J. M., 2000, No. 79, Dec 21, 1999. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Gedektverklaring onbevoegdheid rechtbank o.g.v. artikel 28 Beroepswet

Voermans, W. J. M., 2000, No. 105, Jan 13, 2000. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Geen bewijs van verzending bij bestuursorgaan en geen erkenning van ontvangst aan de kant van bezwaarde; verzending wordt geacht niet te hebben plaatsgevonden

Voermans, W. J. M., 2000, No. 94, Oct 07, 1999. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Geen bezwaar tegen deelname aan de advisering door een adviescommissielid (ex art. 7: 13 Awb) dat niet bij het horen betrokken is geweest

Voermans, W. J. M., 2000, No. 107, Mar 02, 2000. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Geen verkapte beroepsmogelijkheid via verzoek om herziening van een rechtens onaantastbaar geworden besluit

Voermans, W. J. M., 2000, No. 80, Jan 24, 2000. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Niet verplichte en onvolledige mededeling vormt geen grond voor verschoonbare termijnoverschrijding nu een eerdere wel verplichte bekendmaking correct geschiedde

Voermans, W. J. M., 2000, No. 121, May 19, 2000. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Onjuiste mondelinge informatie over de lengte van de bezwaartermijn levert geen grond voor verschoonbare termijnoverschrijding nu het bestreden besluit wel een juiste rechtsmiddelverwijzing bevatte

Voermans, W. J. M., 2000, No. 113, Apr 25, 2000. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Ontbreken van datumstempel door gebruik van frankerings- aanduiding 'port betaald' en de daaruit resterende onmogelijkheid om de datum van postbezorging vast te stellen, komt voor risico van appellant

Voermans, W. J. M., 2000, No. 85, Feb 22, 2000. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Raden voor de rechtspraak met een eigen wetenschappelijk bureau

Voermans, W. J. M., 2000, Tilburg: KUB. 16 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Termijnoverschrijding die mede te wijten is aan handelwijze van bestuursorgaan kan niet zonder meer voor rekening van appellant worden gelaten

Voermans, W. J. M., 2000, No. 78, Dec 21, 1999. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional