Primaat van de wetgever in het procesrecht

  • de Waard, B.W.N. (Researcher)

Project: Research project

Research Output

Filter
Case note

Artikel 4: 6, eerste lid, Awb ook van toepassing op de besluiten die ten tijde van een verzoek om herziening nog niet onherroepelijk zijn geworden

Voermans, W. J. M., 2000, No. 79, Dec 21, 1999. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Gedektverklaring onbevoegdheid rechtbank o.g.v. artikel 28 Beroepswet

Voermans, W. J. M., 2000, No. 105, Jan 13, 2000. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Geen bewijs van verzending bij bestuursorgaan en geen erkenning van ontvangst aan de kant van bezwaarde; verzending wordt geacht niet te hebben plaatsgevonden

Voermans, W. J. M., 2000, No. 94, Oct 07, 1999. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Geen bezwaar tegen deelname aan de advisering door een adviescommissielid (ex art. 7: 13 Awb) dat niet bij het horen betrokken is geweest

Voermans, W. J. M., 2000, No. 107, Mar 02, 2000. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Geen verkapte beroepsmogelijkheid via verzoek om herziening van een rechtens onaantastbaar geworden besluit

Voermans, W. J. M., 2000, No. 80, Jan 24, 2000. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Niet verplichte en onvolledige mededeling vormt geen grond voor verschoonbare termijnoverschrijding nu een eerdere wel verplichte bekendmaking correct geschiedde

Voermans, W. J. M., 2000, No. 121, May 19, 2000. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Onjuiste mondelinge informatie over de lengte van de bezwaartermijn levert geen grond voor verschoonbare termijnoverschrijding nu het bestreden besluit wel een juiste rechtsmiddelverwijzing bevatte

Voermans, W. J. M., 2000, No. 113, Apr 25, 2000. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Ontbreken van datumstempel door gebruik van frankerings- aanduiding 'port betaald' en de daaruit resterende onmogelijkheid om de datum van postbezorging vast te stellen, komt voor risico van appellant

Voermans, W. J. M., 2000, No. 85, Feb 22, 2000. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Termijnoverschrijding die mede te wijten is aan handelwijze van bestuursorgaan kan niet zonder meer voor rekening van appellant worden gelaten

Voermans, W. J. M., 2000, No. 78, Dec 21, 1999. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional