Problems in teaching Dutch as a second language to asylum seeking children

 • Kurvers, Jeanne (Researcher)
 • van Helvert, Korrie (Researcher)
 • van de Guchte, C.A.J. (Researcher)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Het onderzoek stelt zich ten doel een beschrijving te geven van kenmerken van het NT2-onderwijs aan asielzoekerskinderen, betrekking hebbend op de context van de opvang en op de inhoud, didactische kenmerken en organisatie.
  In het survey-onderzoek in de eerste onderzoeksfase staan de volgende vragen centraal:
  1. Welke knelpunten zijn er in het NT2-onderwijs aan asielzoekerskinderen en welke behoeften aan NT2-leermiddelen en scholing worden er gesignaleerd?
  2. Welke maatregelen kunnen oplossingen bieden voor de gesignaleerde knelpunten?
  De tweede fase van het onderzoek omvat een diepte-onderzoek op enkele scholen, met als doel concrete praktijksituaties te beschrijven.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/09/951/09/97

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.