Professionaliteit en betrokkenheid op lokaal niveau

 • Brandsen, T. (Principal Investigator)
 • Hendriks, Frank (Researcher)
 • Weterings, R. (Researcher)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  In dit project staat de rol van vrijwilligersorganisaties op het stedelijke niveau centraal. In recent beleid is geprobeerd de participatie van organisaties en maatschappelijke groeperingen in lokale beleidsprocessen te bevorderen. In een aantal onderzoeken is reeds opgemerkt dat dit een spanning oproept tussen het spontane, vrijwillige karakter van deze groepen en de professionele vaardigheden en middelen, die bij structurele participatie in het beleidscircuit wordt vereist. Er is een grote verscheidenheid aan meer of minder georganiseerde samenwerkingsvormen ontstaan, waartussen voortdurend verschuivingen plaatsvinden. Het onderzoek tracht in kaart te brengen in hoeverre deze verschuivingen door lokale instituties afgedwongen worden, en in hoeverre deze ge�nstitutionaliseerde cyclus een tweedeling tussen een professioneel circuit en ongeorganiseerde betrokkenheid, tussen traditionele en nieuwe typen verbindingen bevordert. Daarbij zal ook worden bekeken wat dergelijke processen betekenen voor vrijwilligerswerk in een context van individualisering en verbeterde communicatiemogelijkheden.
  StatusActive
  Effective start/end date1/01/03 → …