Rationele discursieve maatschappijwetenschappen en niet-discursieve kwaliteiten

 • Baars, J. (Researcher)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Dit project vertrekt onder meer vanuit een re-interpretatie van Adorno's "Negative Dialektik", waarin de relatie tussen rationele discursiviteit en het niet-discursive centraal staat. Deze relatie wordt op vele plaatsen in de "Negative Dialektik" overschaduwd door de constructie van een alles beheersende negatieve maatschappelijke totaliteit. In de receptie van dit werk is deze inadequate constructie zodanig overbelicht dat datgene wat Adorno hier exploreert niet tot zijn recht is gekomen. Dit is m.n ook duidelijk in de kritiek van Habermas op Adorno. De relatie tussen het discursieve en het niet-discursieve wordt vervolgens in verbinding gebracht met een onderzoek naar wetenschappelijke en filosofische concepties van (leven in de) tijd.
  Short titleRationele discursieve maatschappijwetenschappen en niet-discursieve kwaliteiten
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/0031/12/04

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.