Reactions of standard language education on multilingualism

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Het project beoogt door middel van gevalsstudies, historische en contemporaine bronnenstudie en internationaal vergelijkend onderzoek bij te dragen tot vergroting van inzicht in de wijze waarop regulier standaardtaalonderwijs reageert op individuele en maatschappelijke meertaligheid.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/951/01/00

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.