Reasoning with belief and knowledge

 • Thijsse, E.G.C. (Researcher)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Doel van het project is het vinden van een uniforme theorie die gebaseerd is op parti�le modellen en waarin een meer adequate behandeling van redeneren met kennis en geloof kan worden gegeven, in het bijzonder door het vermijden van logische alwetendheid en door het bewerkstelligen van niet-monotonie.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/941/01/01

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.