Repeated audit controls

 • van der Genugten, Ben (Tutor)
 • Moors, J.J.A. (Tutor)
 • Raats, V.M. (Researcher)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  In het project wordt onderzoek gedaan naar herhaalde steekproefcontroles. De herhaalde steekproefcontrole is een steekproef die niet in een maar twee ronden wordt uitgevoerd omdat men rekening wil houden met de mogelijkheid dat er in de eerste steekproef inspectiefouten zijn gemaakt. Hiertoe wordt uit de eerste steekproef een tweede deelsteekproef opnieuw gecontroleerd door een foutloos veronderstelde expert.
  Op basis van de gecombineerde informatie uit deze twee steekproeven moeten goede punt- en intervalschatters bepaald worden voor de fractie fouten in de populatie. Er is reeds onderzoek gedaan naar de ML- en Bayesschatters en hierop gebaseerde betrouwbaarheidsintervallen. Het project richt zich op uitwerkingen hiervan zoals:
  - constructie van deze schatters
  - onderzoeken optimaliteit
  - generalisatie naar meer dan twee ronden
  - generalistaie naar tainintngs
  Short titleRepeated audit controls
  StatusFinished
  Effective start/end date1/02/001/02/04

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.