Resocialisatie en reïntegratie in Europees perspectief

 • Kalmthout, Anton (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

De Europese eenwording en het wegvallen van de grenzen met het vrij verkeer van personen heeft er toe geleid dat thans meer dan de helft van de gedetineerden in Nederlandse en de meeste andere Europese landen afkomstig zijn uit een ander land dan het land van detentie. Een groot deel van hen zal na het uitzitten van de straf moeten terugkeren naar het land van herkomst. Daarmee wordt de vraag steeds urgenter hoe voor deze groep gedetineerden zorg kan worden gedragen voor een adequate resocialisatie en re�ntegratie. Bestudeerd wordt in hoeverre dit alleen een verantwoordelijkheid is van het land waar de detentie wordt ondergaan, en in welke mate ook inspanningen mogen worden gevergd van het land waarop de re�ntegratie wordt gericht.

Deze probleemstelling wordt rechtsvergelijkend benaderd, waarbij een grondige achtergrondkennis van de penitentiaire stelsels in Europa onmisbaar is.
StatusActive
Effective start/end date1/06/03 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.
 • ontvankelijkheid, overplaatsing

  van Kalmthout, A. M., 2007, No. 05/1915/GA, Jan 24, 2006. (Sancties; no. p. 303-305)

  Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

 • zakgeld, verlof

  van Kalmthout, A. M., 2007, No. 05/2130/GV, Nov 21, 2005. (Sancties; no. p. 195-197)

  Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

 • Commentaar Vreemdelingenwet 2000 Hoofdstuk 4 Toezicht en Uitvoering

  van Kalmthout, A. M., 2006, Commentaar Vreemdelingenwet 2000. Den Haag: SDU, p. 290-326

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific