Revitalizing Democracy for Resilient Societies

Project: Research project

Project Details

Description

Binnen het REDRESS-project onderzoeken wij hoe hybride democratische innovaties, waarin combinaties worden gemaakt van overleg en stemmen, een aanvulling kunnen vormen op de Nederlandse representatieve democratie.
AcronymREDRESS
StatusActive
Effective start/end date1/06/2130/06/26

Keywords

  • democratic innovation
  • referendum
  • burgerforum
  • hyrbid democratic innovation
  • citizens' assembly
  • mini-public
  • voting
  • deliberation
  • democracy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.