Say ‘hi’ to A.I.: Een toekomstperspectief voor creatieve professionals

  • Liebrecht, Christine (Co-Investigator)
  • Willemsen, Lotte (Principal Investigator)
  • Harbers, Maaike (Principal Investigator)
  • van Hooijdonk, C.M.J. (Co-Investigator)

Project: Research project

Project Details

Description

In een A.I.-gedreven toekomst, waarin mens-machine interactie een centrale positie inneemt, hebben creatieve professionals (bijv. communicatieprofessionals, ontwerpers, contentspecialisten) een belangrijke rol te vervullen. Hun kennis en vaardigheden op het gebied van interpersoonlijke communicatie en (interaction)design zijn van grote waarde om A.I.-oplossingen te ontwikkelen die behulpzaam, natuurlijk en overtuigend zijn in de interactie met mensen. Om deze rol te claimen moeten creatieve professionals wél nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van A.I., wat voor velen een grote uitdaging is. In het project “Say hi to A.I.” wordt een consortium op de been gebracht van mkb-bedrijven die pioniers zijn in het ontwikkelen van A.I.-toepassingen voor communicatiedoeleinden. Een gezamenlijke ambitie is om de positie van creatieve professionals te versterken in een A.I.-gedreven toekomst. Met een multi-method opzet onderzoeken we waar creatieve professionals staan in de (strategische) adoptie van A.I., hoe zij toepassingen van A.I. effectief (kunnen) inzetten en integreren met de menselijke maat, en wat dat aan nieuwe kennis en vaardigheden vraagt. Dat doen we in relatie tot drie toepassingsgebieden van A.I. binnen communicatieprocessen: (1) contentcreatie, (2) interactie, en (3) analytics. Op basis van ontwikkelde inzichten wordt een kennisagenda opgesteld voor een vervolgaanvraag. Ook wordt met deze inzichten toekomstbestendige beroepsprofielen ontwikkeld, om zo een impuls te geven aan (1) de verdere professionalisering van bestaande beroepen binnen de creatieve industrie die zich bezighouden met het vormgeven van interacties tussen mensen, producten en organisaties en (2) de ontwikkeling van hybrid jobs die ontstaan op het grensvlak van A.I., communicatie en design, die om interdisciplinaire kennis en vaardigheden vragen. Resultaten worden gedeeld via publicaties en workshops die professionals, studenten docenten en onderzoekers bijeenbrengt op dit thema om innovatie te stimuleren in de beroepspraktijk en het onderwijs.
Short titleSay 'hi' to A.I.
StatusFinished
Effective start/end date1/12/201/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.