Stemmen dankzij Steffie 2.0

Project: Research project

Project Details

Description

In dit onderzoeksproject gefinancierd door de universiteitsfonds ontwikkelen we samen met chatbotbouwer GeniusVoice drie versies van een stemhulp-chatbot: een versie waarin je via tekst kan chatten met een chatbot terwijl je een stemhulp invult, eentje waarbij je ook tijden het invullen van een stemhulp van communiceren met een chatbot maar dan via spraak, en eentje waarbij je met behulp van zowel spraak als tekst kan communiceren. 
StatusFinished
Effective start/end date1/09/211/03/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.