Stemmen dankzij Steffie. Hoe AI-avatar Steffie kwetsbare mensen helpt bij hun stemkeuze

Project: Research project

Project Details

Description

Het maken van een stemkeuze tijdens politieke verkiezingen is lastig; dat geldt zeker voor mensen met een licht verstandelijke beperking en voor laaggeletterden. Veel burgers raadplegen daarom een stemhulp, zoals Kieskompas, om te achterhalen welke politieke partij het best bij hen past. Zonder toelichting zijn deze stemhulpen echter te moeilijk voor kwetsbare doelgroepen. Wij ontwikkelen daarom AI-avatar Steffie, die assisteert bij het invullen: gebruikers kunnen haar vragen stellen over de politieke thema’s uit de stellingen. waarop Steffie. door gebruik van AI. een antwoord geeft. Dit draagt bij aan een inclusieve samenleving: we helpen kwetsbare groepen een geïnformeerde stemkeuze te maken.
Short titleStemmen dankzij Steffie
StatusFinished
Effective start/end date15/12/2015/03/21

Keywords

  • voting
  • Artificial Intelligence
  • laaggeletterdheid

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.