Stereotypes and intercultural communication in local communities

 • Shadid, W.A.R. (Researcher)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Het onderzoek is gericht op bestudering van het proces van wederzijdse beeldvorming en de invloed daarvan op het verloop van de onderlinge contacten en communicatie van Nederlandse buurtbewoners enerzijds en Turkse en Marokkaanse buurtbewoners anderzijds.
  StatusFinished
  Effective start/end date15/12/9715/06/00

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.