Strafrechtelijk sanctierecht in het perspectief van 'restorative justice'

  • Groenhuijsen, Marc (Researcher)
  • Kalmthout, Anton (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

Herstelrecht heeft ruimere doelstellingen dan alleen het vergoeden van schade aan slachtoffers. De notie van 'rechtsherstel' omvat mede de genoegdoening aan de rechtsgemeenschap. Vanuit dit vertrekpunt dient zich een reeks interessante vragen aan. Ten eerste moet in het algemeen aandacht worden besteed aan de verhouding tussen de traditionele doelstellingen van de straf en die van het moderne herstelrecht. Vervolgens kan de probleemstelling worden toegespitst op de aard en de uitwerking van verschillende concrete sancties die we momenteel kennen binnen het strafrecht. Daarbij komt bijzonder belang toe aan de plaats van relatief jonge sancties als de taakstraf.

De centrale vraag binnen dit deelproject luidt welke strafrechtelijke interventies - onder welke procedurele voorwaarden - het meest kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van een moderne criminele politiek. Ook op dit terrein kunnen aansprekende resultaten alleen worden bereikt op grond van rechtsvergelijkend onderzoek.
StatusActive
Effective start/end date1/06/03 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.