Sturen met ruimtelijke structuren

    Project: Research project

    Description

    Wat moet er worden verstaan onder "een goede ruimtelijke onderbouwing" van een zelfstandige projectprocedure, ofwel: 1. hoe ziet de belangenafweging bij de ruimtelijke besluitvorming eruit, zowel in theoretisch als in praktisch perspectief? 2. welke relatie tussen enerzijds de ruimtelijke besluitvorming en anderzijds de overige besluit- vorming over het ruimtegebruik is er in het verleden gehanteerd en welke relatie bestaat er thans? 3. welke eisen zijn er door de wetgever, het bestuur en de rechter gesteld aan de grondslag van de anticipatie- en vrijstellingsprocedures, zowel in het verleden als op dit moment? 4. met welke projectprocedures in de WRO zijn reeds ervaringen opgedaan en wat zijn die ervaringen? Methoden en technieken: analyse van bestaande onderzoekgegevens, archiefonderzoek, bronnenonderzoek, jurisprudentie-onderzoek
    StatusFinished
    Effective start/end date1/07/9129/10/99