Syntactic development in L2 acquisition of Dutch

 • Extra, Guus (Tutor)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Binnen een generatief kader wordt de syntactische ontwikkeling gevolgd van tweede-taalleerders van het Nederlands, zowel volwassenen als kinderen van Turkse en Marokkaanse herkomst. Het accent ligt op de verwerving van de nominale groep in het algemeen en possessieve relaties in het bijzonder.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/961/01/01

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.