Textual ordering, perspective and world knowledge

 • Noordman, Leo (Tutor)
 • Oversteegen, Leonoor (Coach)
 • Bekker, B.W.E.M. (Researcher)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Voor de representatie van de coherentiestructuur van een tekst in zijn geheel is onder andere informatie nodig met betrekking tot de samenhang tussen zinnen onderling. Deze samenhang wordt weergegeven door middel van coherentierelaties, die deels afleidbaar zijn uit lingu�stische signalen en deels afhankelijk zijn van pragmatisch inzicht. Het uitgangspunt in dit onderzoek wordt gevormd door de stelling dat de interpretatie van het perspectief van waaruit een situatie wordt beschreven sterk bepalend is voor de totstandkoming van een coherente representatie van de tekst. Onderzocht wordt hoe dan precies dit perspectief zich verhoudt tot de analyse van coherentierelaties en, verder, wat de rol is van de volgorde van presentatie van gebeurtenissen in een tekst in het interpretatieproces van perspectief en tekstsamenhang.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/941/02/99

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.