The assessment of cultural participation under the condition of changing patterns of consumption

 • van Eijck, C.J.M., (Researcher)
 • Verdaasdonk, H.J.A., (Principal Investigator)

  Project: Research project

  Description

  De probleemstelling is tweeledig. De eerste vraag is die naar de mate waarin het huidige cultuuronderzoek nog een voldoende genuanceerde registratie biedt van hedendaagse vormen van culturele consumptie. Het uitgangspunt is daarbij dat de categorisering van culturele producten in termen van high culture en popular culture, waarvan in het gangbare onderzoek wordt uitgegaan, aan geldigheid inboet en een meer genuanceerde registratie van patronen van cultuurdeelname derhalve gewenst is. De tweede vraag betreft de relatie tussen producten, participanten en de sociale ruimte. De afnemende geldigheid van de categorisering van deze producten in termen van hoog - laag, betekent dat zowel de relatie tussen participant en product als de positie van de participant in de sociale ruimte verandert. Deze beide processen zijn nauw aan elkaar verwant: ook culturele producten worden, op basis van sociale eigenschappen van hun producenten en consumenten, geplaatst binnen de sociale ruimte.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/05/9631/12/98