The novel of adolencence; Young adult literature, or literature for adults?

 • Goedegebuure, J.L. (Tutor)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Dit project onderzoekt, tegen de achtergrond van de emancipatie van de jeugdliteratuur, de mogelijkheden van het vaststellen van grenzen tussen jeugdliteratuur en literatuur voor volwassenen. De analyse richt zich daarbij op werkinterne literatuuropvattingen van auteurs, eigenschappen van literaire werken als ook op de receptie.
  StatusFinished
  Effective start/end date31/12/9431/12/98

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.