The syntax and semantics of conjunctions

 • van Riemsdijk, H.C. (Tutor)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Het doel van dit project is het maken van een classificatie van de (Nederlandse) voegwoorden. Bij de indeling wordt gebruik gemaakt van zowel syntactische als semantische eigenschappen van de voegwoorden.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/961/01/97

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.