Toepassing van het verbod van marktmanipulatie

Project: Research project

Project Details

Description

Het verbod van marktmanipulatie van de richtlijn marktmisbruik is mede uit bewijsrechtelijke overwegingen ruim opgezet. Het omvat daardoor ook gedragingen die tot de gebruikelijke en aanvaardbare gang van zaken van het effectenverkeer worden gerekend. In de rechtspleging over deze verbodsbepaling zullen de uitzonderingen waarmee dergelijk gedrag buiten de verbodsbepaling kan worden gehouden, van groot belang worden. Tegen deze achtergrond wordt onderzocht of de Nederlandse verbodsbepaling inzake marktmanipulatie een juiste omzetting vormt van de richtlijn marktmisbruik en of er (procesrechtelijke) redenen zijn voor uitbreiding en/of specificatie van de excepties op de verbodsbepaling.
StatusActive
Effective start/end date1/06/03 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.
  • Annotatie Cardio Control

    Translated title of the contribution: Annotation Cardio ControlNelemans, M., 2005, Jul 12, 2005. (Jurisprudentie Onderneming & Recht; no. p. 298)

    Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific