Toezichtsarrangementen in de wetgeving

Project: Research project

Project Details

Description

Als vervolg op het onlangs afgeronde samenwerkingsproject met Twijnstra Gudde voor het ministerie van Binnenlandse Zaken dat zich richt op het verband tussen bestuurlijke risico's en het toezicht (rijksbreed onderzoek), zal specifieker onderzoek worden gedaan naar de relatie tussen soorten wetgeving en de inrichting van het toezicht. Welk type toezicht past bij een be-paald soort van wetgeving, zoals wettelijke geconditioneerde zelfregulering en wetgeving ge-richt op de bevordering van marktwerking? Hoe is de verhouding tussen het toezicht dat van overheidswege wordt uitgeoefend en andere vormen van controle en toezicht door private organisaties? Ook hier zou onderzoek kunnen worden verricht naar de situatie in andere landen.
Welke rol spelen nationale toezichtsarrangementen en -strategie�n bij de implementatie van communautair recht? Soms beperkt het communautaire recht de mogelijkheden voor het hou-den van nationaal toezicht, terwijl in andere gevallen het recht doen aan de communautaire verplichtingen door de Lidstaten juist tot een bepaald regime van (centraal) toezicht noopt.
Wat betekent het onderhandelend bestuur voor de inrichting en de effectiviteit van de bestaande vormen van toezicht en controle op het overheidsoptreden door onder andere de bestuursrechter en de Nationale ombudsman? Moet hierin wellicht ook een groter beroep worden gedaan op vormen van overleg en communicatie of moet juist de rol van sancties worden vergroot? En wat betekent de opkomst van ethische en toetsingscommissies in dit ver-band?
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0031/12/04

Research Output

De kwaliteit van de publieke dienstverlening: Een kwestie van leren (verbeteren)?

Eijlander, P., 2004, Democraat met beleid: Liber Amicorum ter gelegenheid van het afscheid van Michiel Scheltema als voorzitter van de WRR. Meurs, P. L. & Sie Dhian Ho, M. (eds.). Den Haag: WRR, p. 10 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

File

Europese criteria voor milieutoezicht

de Moor-van Vugt, A. J. C., 2003, Handhaving van milieurecht vanuit Europees perspectief. Biezeveld, G. A. (ed.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, p. 85-104 20 p. (Publicaties van de Vereniging voor Milieurecht; no. 2003-3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Dilemma's rond toezicht: Opstellen over de werking van toezichtsarrangementen

Eijlander, P. (ed.), van Gestel, R. A. J. (ed.) & Ligthart, W. J. N. (ed.), 2002, 's-Gravenhage: SDU. 158 p.

Research output: Book/ReportBook editingScientific

Activities

  • 4 Oral presentation

Studiedag Vereniging voor milieurecht

A.J.C. de Moor (Speaker)

25 Jun 2003

Activity: Talk or presentation typesOral presentationScientific

Landelijk Congres der Bestuurskunde

P. Eijlander (Keynote speaker)

7 May 2002

Activity: Talk or presentation typesOral presentationScientific

Symposium Platform Arbeidsveiligheid

P. Eijlander (Speaker)

15 Nov 2001

Activity: Talk or presentation typesOral presentationScientific