Turkish in contact with European languages

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Doel van het project is onderzoek naar de sociolingu�stische dimensies van het Berbers in een Europese immigratiecontext. Het onderzoek beoogt bij te dragen aan de beschrijving van de sociolingu�stische patronen van het contact tussen het Berbers en andere talen, met name het Nederlands.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/03/971/01/00

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.