Van basischool naar voortgezet onderwijs; taal, sociaal-culturele oriëntatie en schoolsucces van Turkse kinderen

 • Vallen, A.L.M. (Coach)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Het project beoogt de uitvoering van longitudinaal onderzoek bij Turkse kinderen in de periode van de doorstroming van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Centraal staat de vraag naar de invloed van talige en sociaal-culturele factoren vanuit de gezinssituatie en de schoolsituatie op de schoolresultaten die de kinderen behalen in de laatste groep van de basisschool en het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/09/9123/09/96

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.