Vocabulary acquisition by initial L2 learners of Dutch

 • Meijers, A.J.A. (Researcher)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  In het onderzoeksproject worden enkele aspecten van de verwerving van woorden in de beginfase van het NT2-leerproces van volwassenen onder de loep genomen. De aandacht gaat uit naar de operationalisering van het woordaanbod in leerboeken en naar eventuele verschillen tussen gestuurde en ongestuurde woordverwerving.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/951/01/99

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.