Wetgeving en rechtsbescherming

  • Senden, L.A.J. (Researcher)
  • de Waard, B.W.N. (Principal Investigator)
  • de Moor, A.J.C. (Researcher)
  • Voermans, W.J.M. (Researcher)
  • Jansen, A.M.L. (Researcher)
  • Prechal, A. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

De algemene thema's: regulering en deregulering, mogelijkheden van alternatieven voor en in wetgeving, en mogelijkheden van handhaving van wetgeving, zijn ook op het terrein van de rechtsbescherming tegen de overheid, c.q. het bestuursprocesrecht, zeer actueel. Zij zullen dat gedurende de looptijd van het programma ook zeker blijven, gelet op de grote codificatie-arbeid in het kader van de Awb en op de ingrijpende nieuwe wetgeving die de herziening van de rechterlijke organisatie regelt. In het onderzoeksproject staan fundamentele beginselen van procesrecht centraal, bezien in de voortdurende spanningsrelatie met de algemene wens te komen tot meer doelmatige en eenvoudiger procedures. Gelet op de vele ingrijpende veranderingen en vernieuwingen in de wettelijke regelingen op dit terrein, bestaat vanuit wetenschappelijk oogpunt grote behoefte aan onderzoek.
Het maatschappelijk belang kan worden toegelicht door erop te wijzen dat in het project fundamentele kwesties betreffende maatschappelijke verhoudingen aan de orde zijn, zoals de verhouding tussen wetgever, rechter en bestuur en de toegang van de burger tot de onafhankelijke rechter.
Short titleWetgeving en rechtsbescherming
StatusFinished
Effective start/end date1/01/9531/12/99