Wetgevingsproces en uitvoeringsproces

  • Voermans, W.J.M., (Researcher)
  • Fase, W.J.P.M., (Researcher)
  • Jacobs, Antoine (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

Interactie tussen de voorbereiders en de uitvoerders van wetgeving bevordert de verwezenlijking van wetgeving.
Essentieel voor goed uitvoerbare wetgeving is dat er vroegtijdig een relatie wordt gelegd tus-sen de beslissingen die tijdens het wetgevingsproces (moeten) worden genomen en de voor-bereiding van het uitvoeringsproces. Dit heeft te maken met de (wijze van) besluitvorming over - de invoering van - nieuwe wetgeving, in- en uitvoeringstrajecten, uitvoerbaarheidstoetsen e.d. Dit project spitst zich toe op de gevolgen voor het wetgevingsproces. De vraag is op wel-ke wijze enerzijds kan worden gewaarborgd dat de uitvoering (capaciteit, organisatie, informatievoorziening) tijdig op orde is, terwijl er aan de andere kant de ruimte is voor de vertegenwoordigende organen om hun rol te spelen in het proces van wetgeving. Wellicht valt ook nog lering te trekken uit de aanpak en ervaringen in andere landen.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0031/12/04

Research Output

EC Law and Decision-Making Procedures in the Netherlands

de Moor-van Vugt, A. J. C., 2004, Europäisches Verwaltungsverfahrensrecht, Beiträge der 70. Staatswissenschaftlichen Fortbildungstagung vom 22. bis 22. März 2002 an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer. Hill, H. & Pitschas, R. (eds.). Berlin: Duncker & Humblot, p. 83-105 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

Afscheid van het huidige ontslagrecht?

Fase, W. J. P. M., 2000, In : SMA : tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid. 55, 11/12, p. 487-492 6 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Arbeid en zorg, een armoedig zorgvoorstel

Fase, W. J. P. M., 2000, In : Praktijkblad arbeidsvoorwaarden. 4, 9, p. 10-11 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional