Wijsgerige ethiek en maatschappelijke verantwoordelijkheid

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Het onderzoek van dit project is gericht op analyse en verheldering van de morele noties die in het economische en politieke handelen een belangrijke rol spelen en wil een bijdrage leveren aan de actuele fundamenteel ethische debatten die daarop betrekking hebben. De centrale problematiek betreft de verhouding van het concept van persoonlijke morele verplichting en verschillende vormen van verantwoordelijkheid in de sfeer van het maatschappelijk handelen. Het begrip verantwoordelijkheid heeft een belangrijke functie in de hedendaagse ethiek. Verantwoordelijkheid is pas vrij recent (eind 19e eeuw) gangbaar geworden als een fundamenteel ethisch concept en heeft in hedendaagse ethische debatten verschillende betekenissen. In het spreken over en het inhoud geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt voortdurend gebruik gemaakt van en een beroep gedaan op andere
  ethische noties en aannamen. Vaak is de betekenis van die noties niet erg helder of blijken er bij nadere reflectie grote meningsverschillen te bestaan over de geldigheid van de aannamen. Het lijkt mogelijk om vanuit het begrip morele verantwoordelijkheid een groot aantal morele kwesties te verhelderen en een morele taal te ontwikkelen die ook in een pluralistische samenleving op een tamelijk universele erkenning kan rekenen.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/0031/12/04