Find Research Outputs

1997

De treinen naar Auschwitz reden ook vanuit Noord-Brabant

Mooren, P., 1997, Locale geschiedenis is wereldgeschiedenis. Omgevingsgeschiedenis. Unknown Publisher, p. 1-15

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

1998

Linux als alternatief

Paijmans, J. J., 1998, In : Emnet, tijdschrift voor electronisch publiceren. 15, p. 12-14 3 p.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

1997

An Architecture for Legal Retrieval using Task Models

Matthijssen, L. J., 1997, In : Information & Communications Technology Law. 6, 3, p. 229-247 19 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

1998

The Equivalence of the Dekel-Fudenberg Iterative Procedure and Weakly Perfect Rationalizability

Herings, P. J. J. & Vannetelbosch, V., 1998, New Haven: Cowles Foundation, Yale University. 11 p. (Cowles Foundation Discussion Paper; no. 1173)

Research output: Book/ReportReportProfessional

A mass contribution to Dutch-German industrialization: The port of Rotterdam and its timber trade during the 19th century

Bläsing, J. F. E., 1998, Northern Seas Yearbook 1997. Holm, P. & Et al. (eds.). Esbjerg: Hahn-Pederson, p. 99-113

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Meer privatisering in de Nederlandse economie

Verheijen, P. A., 1998, In : Congresbundel - Symposium "Na de Troonrede...". p. 15-18 4 p.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

1997

Annotatie bij CRvB 27 februari 1997, RAwb 1997, 119

de Moor-van Vugt, A. J. C., 1997, Feb 27, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 1997)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

1998

The speakers of Turkic languages

Boeschoten, H., 1998, The Turkic Languages. Johanson, L. & Csátó, E. (eds.). London/New York: Routledge, p. 1-16 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1997

De missie van Fantasia

Ghonem-Woets, K. & Mooren, P., 1997, In : Leesgoed: tijdschrift over kinderboeken. 4, p. 164-168 5 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

1998

Family members' projections of each other's preference and influence: A two-stage conjoint approach

Dellaert, B. G. C., Prodigalidad, M. & Louviere, J., 1998, In : Marketing Letters. 9, 2, p. 135-146 11 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2001

Geen eindafrekening over omvang pensioenverplichtingen bij de moedermaatschappij.

Meussen, G. T. K., 2001, No. 2001/99, Nov 15, 2000. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; vol. 7A, no. p. 1018-1020)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Niet-tijdig nemen besluit na vernietiging is een 6: 18-besluit.

Jansen, A. M. L., 2001, No. 2001, nr. 84, Mar 08, 2001. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Na vernietiging niet genomen besluit, met besluit gelijkgesteld en vernietigd

Jansen, A. M. L., 2001, No. 2001, nr. 88, Apr 26, 2001. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2002

Interpretatie begrip inrichting door strafrechter

Koopmans, I. M., 2002, No. 25, (Jurisprudentie Milieurecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Aansprakelijkheid mijnonderneming

Koopmans, I. M., 2002, No. 26, (Jurisprudentie Milieurecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2001

Enkele fiscaal-technische opmerkingen bij het rapport Verbreding en verlichting van de studiegroep-VIP

van der Geld, J. A. G., 2001, In : Weekblad voor fiscaal recht. 6462, p. 1844-1850 7 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

2002

Gebondenheid OM aan strafvorderingsrichtlijnen

Koopmans, I. M., 2002, No. 67, (Jurisprudentie Milieurecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2001

Keerpunt 2000

van Schaik, A. B. T. M., 2001, In : Index. 8, 7, p. 1-1 1 p.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Levensbeschouwing in de jeugdzorg

Roebben, H. H. M. & Zuiderwijk, L., 2001, In : SPH: Tijdschrift voor Sociaal Pedagogische Hulpverlening. 8, 41, p. 20-22

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2002

Vormt (de heffing van) de belasting op afvalstoffen een steunmaatregel, een onlosmakelijk onderdeel van een steunmaatregel of een (begin van) tot uitvoering brengen van een steunmaatregel als bedoeld in art. 93, derde lid, EG-Verdrag?

Meussen, G. T. K., 2002, No. 2002/254, Mar 08, 2002. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; vol. 17A, no. p. 2323-2325)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2001
210 Downloads (Pure)

Een Tilburgs Auto-da-fe of een Verzoening van de Economische Wetenschap en de Empirische Management Accounting

van Lent, L. A. G. M., 2001, Tilburg: Tilburg University Press. 35 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechOther research output

File

Wetenschapsbeoefening: genderblind of genderbewust?

Draulans, V. J. R., 2001, In : Onze Alma Mater: Orgaan van de "Vlaamsche Leergangen te Leuven". 55, p. 279-305

Research output: Contribution to journalArticleScientific

2000

Changing models of corporate governance in OECD countries

Moerland, P. W., 2000, Privatization, Corporate Governance and the Emergency of Markets. Rosenbaum, E. F., Bönker, F. A. & Wagener, H. J. (eds.). London: MacMillan Press, p. 69-82

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Inkomstenbelastingaspecten Wet Ondernemerspakket 2001

Meussen, G. T. K., 2000, In : Fiscaal ondernemingsrecht. 52, p. 249-270 22 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

2001

Straffen in naam van het Volk?

Ellian, A. & Koopmans, I. M., 2001, Media & Strafrecht. Ellian, A. & Koopmans, I. M. (eds.). Deventer: Gouda Quint, p. 181-200 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

Raad op digitale achterstand

Boogers, M. J. G. J. A., 2001, In : Binnenlands bestuur. 22, 5, p. 31 1 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2000

Kijken is Kunst

van Driel, H., 2000, Breda: Stichting MEI. (cd rom)

Research output: Book/ReportBookPopular

Blijft het tobben met het pensioen van de dga ?

Dietvorst, G. J. B., 2000, In : PM: Pensioen magazine. 11, p. 12-16 5 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Geschriften van de Vereniging voor belastingwetenschap

Dietvorst, G. J. B., 2000, Deventer: Kluwer. 176 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

286 Downloads (Pure)

Digital Signature Blindness

Aalberts, B. P. & van der Hof, S., 2000, Deventer: Kluwer. 77 p. (ITeR; no. 32)

Research output: Book/ReportBookScientific

File

Onbegrepen. Over: Richard Wright, Native Son

Taekema, H. S., 2000, Verbeeldingsmacht: Wat juristen moeten lezen. Witteveen, W. J. & Taekema, H. S. (eds.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, p. 337-340 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

106 Downloads (Pure)

De internationale on-line consumentenovereenkomst

van der Hof, S., 2000, De E-consument: consumentenbescherming in de Nieuwe Economie. Stuurman, K. & Westerdijk, R. (eds.). Amsterdam: Elsevier

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

File
1998

The robustness of identified VAR conclusions about money: A comment

Uhlig, H. F. H. V. S., 1998, In : Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy. 49, p. 245-263 18 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2000

Effectiviteit van gelijke-behandelingswetgeving: van sociale werking naar symboolwerking

van Klink, B. M. J., 2000, De toekomst van gelijkheid: de juridische en maatschappelijke inbedding van de gelijke-behandelingsnorm. Holtmaat, R. (ed.). Deventer: Kluwer, p. 215-230 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

Genetic algorithms for feature relevance assignment in memory-based language processing

Kool, A., Daelemans, W. & Zavrel, J., 2000, Proceedings of the Fourth Conference on Computational Natural Learning and of the Second Learning Language in Logic Workshop (CONLL/LLL 2000). Lissabon, Portugal, 13-14 september 2000. Cardie, C., Daelemans, W., Nedellec, C. & Tjong Kim Sang, E. F. (eds.). New Brunswick, NJ: ACL

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

Het belang van vertrouwen

Fernandes Da Costa, A. C., 2000, In : Telewerken. 7, 6, p. 6-8

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Predatory pricing: Strategic theory and legal policy

Bolton, P., Brodley, J. F. & Riordan, M. H., 2000, In : Georgetown Law Journal. 88, p. 2239-2330 91 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

De psychologie van de belegger

Veld, C. H., 22 Dec 2000, In : Het Brabants Dagblad.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Efficient Parsing of Domain Language

Sima'an, K., 2000, Proceedings of the Twelfth Belgium-Netherlands Artificial Intelligence Conference (BNAIC'00), Tilburg, The Netherlands. van den Bosch, A. & Weigand, H. (eds.). Unknown Publisher, p. 144-206 63 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

2001

Torn Between two Lovers: Postioning the Dutch Police between Europe and the Region

den Boer, M. G. W., 2001, Law, Power and Justice in the Netherlands. Pakes, F. & Mackenzie, I. (eds.). Westport: Greenwood publishing

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Exaltation of the cross. Toward the origins of the feast of the cross and the meaning of the cross in early medieval liturgy

van Tongeren, L., 2001, Leuven: Peeters. (Liturgia condenda; no. 11)

Research output: Book/ReportBookScientific

Productivity trends and employment across industries in Canada

Mohnen, P. & Ten Raa, T., 2001, The Growth of Service Industries: The Paradox of Exploding Costs and Persistent Demand. ten Raa, M. H. & Schettkat, R. (eds.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Een Tilburgse schijnheilige ontmaskerd te Antwerpen in 1735-1736. Veranderende opvattingen over heiligen, wonderen en de macht van de duivel

Caspers, C. M. A. & Gielis, M. A. M. E., 2001, Heiligen in de Kempen. Bijsterveld, A. J. A. & Goris, J-M. (eds.). Turnhout: Unknown Publisher, p. 45-65

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

2000

De warme, de koude en de dode hand....

Dietvorst, G. J. B., 2000, In : PM: Pensioen magazine. 5, p. 20-24 5 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

1999

Wereldhandel op stoom

Ten Raa, T., 1999, In : Economisch Statistische Berichten. 84, 4234, p. 911-911 1 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

1995

The effects of alternative methods of collecting similarity data for multidimensional scaling

Bijmolt, T. H. A. & Wedel, M., 1995, In : International Journal of Research in Marketing. 12, 4, p. 363-371 8 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2000

Opstellen over (fiscaal) ondernemingsrecht, erfrecht en insolventierecht

Galle, R. C. J. & Nillesen, J. T. L., 2000, Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht. Essers, P. H. J. (ed.). Den Haag: Uitgeverij Boom, p. 209-226 (CCL-reeks).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2001

Postmoderne modernisten en modernistische postmodernen. Nederlandstalige schrijvers van de twintigste eeuw herlezen

Goedegebuure, J., 2001, In : Nederlandse letterkunde: Driemaandelijks tijdschrift. 6, 1, p. 13-32 20 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2000

Speciale editie voor Prof. Weijnen bij gelegenheid van zijn 90ste verjaardag

Hermans, B. & van Oostendorp, M., 2000, In : Taal en Tongval. 51, 2, p. 131 pp

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Pension Systems in the European Union

Dietvorst, G. J. B., 2000, Deventer: Kluwer Law International. 145 p.

Research output: Book/ReportBookScientific