Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
1990

Jurisprudentie milieurecht

Verschuuren, J. M., 1990, In : Ars Aequi. 39, p. 1583-1586

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

File
26 Downloads (Pure)
2010

Climate change: Rethinking restoration in the European Union's Birds and Habitats Directives

Verschuuren, J. M., 2010, In : Ecological Restoration. 28, 4, p. 431-439

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

1995

Naar een codificatie van beginselen van het milieurecht

Verschuuren, J. M., 1995, De natuur van het milieurecht, verkenning naar de grondslagen van het milieurecht. Gutwirth, G. & van Maanen, G. (eds.). Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 100-125

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Milieubeheer

Verschuuren, J. M., 1995, Praktijk zakboek recht. Algra, N. E., ten Berge, J. B. J. M. & van der Weijden, M. J. M. (eds.). Arnhem: Elsevier PBNA

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2001

Kokkels en voorzorgbeginsel

Verschuuren, J. M., 2001, No. 92, Apr 26, 2001. (Milieu & recht; vol. 28/9, no. p. 243-245)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

1995

Een milieuschadefonds in Nederland?

Verschuuren, J. M. & de Putter, P. J., 1995, In : Milieu & recht. 5, p. 96-99

Research output: Contribution to journalArticleScientific

File
92 Downloads (Pure)
2009

Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij niet in strijd met IPPC-richtlijn

Verschuuren, J. M., 2009, No. 87, Mar 18, 2009. (Milieu & recht; vol. (35)9, no. p. 590-593)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

File
34 Downloads (Pure)
2012

Towards a legal framework for coastal adaptation: Assessing the first steps in Europe and Australia

Verschuuren, J. M. & MacDonald, J., 2012, In : Transnational Environmental Law. 1, 2, p. 355-379 23 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
40 Downloads (Pure)
2001

Zeggekorfslak en hamster nopen tot andere aanpak projecten (Opinie)

Verschuuren, J. M., 2001, In : Nederlands Juristenblad. 76, 15, p. 714-715 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Afrikahaven, m.e.r.-plicht: bekijken alternatieve locaties

Verschuuren, J. M., 2001, No. 118, Dec 21, 2000. (Milieu & recht; vol. 28/11, no. p. 308-311)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2000

Duurzaam ondernemen: naar een nieuwe generatie milieuwetgeving

van Gestel, R. A. J. & Verschuuren, J. M., 2000, In : Nederlands Juristenblad. 75, 40, p. 1949-1955 7 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

2002

Eems-Dollardtoestemming geweigerd

Verschuuren, J. M., 2002, No. 19, Mar 02, 2001. (Milieu & recht; vol. 29/2, no. p. 47-48)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2001

Artikelsgewijs commentaar bij art. 8.8 t/m 8.11 Wet milieubeheer

Verschuuren, J. M., 2001, Commentaar Wet milieubeheer. Bakx, R. C., Drupsteen, T. G., Gilhuis, P. C. & Michiels, F. C. M. A. (eds.). Den Haag: Elsevier, p. 48 48 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2003

Aanleg A73-zuid. M.e.r. trace-alternatieven. Ecologische hoofdstructuur. Habitatrichtlijn.

Verschuuren, J. M., 2003, No. 16, Nov 13, 2002. (Milieu & recht; vol. 30/2, no. p. 41-50)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2002

M.e.r. Leidsche Rijn: structuurplan geen concrete beleidsbeslissing

Verschuuren, J. M., 2002, No. 97, Feb 27, 2002. (Milieu & recht; vol. 29/9, no. p. 263-266)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2003
2004

Gebied mogelijk ten onrechte niet aangewezen als SBZ Vogelrichtlijn

Verschuuren, J. M., 2004, No. 88, Mar 17, 2004. (Milieu & recht; vol. 31/9, no. p. 575-577)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2005

Begrenzing ecologische hoofdstructuur ingevolge Wet ammoniak en veehouderij

Verschuuren, J. M., 2005, No. 183, Mar 16, 2005. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 23, no. p. 1032-1036)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

1995

Verdroging in Nederland, een inleiding in de juridische aspecten

Verschuuren, J. M., 1995, Congres over "De schaarste aan water". Unknown Publisher

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

2005

Ontgrondingsvergunning en de bescherming van natuur en archeologie (verzamelnoot bij 2 uitspraken)

Verschuuren, J. M., 2005, No. 29, Aug 04, 2004. (Milieu & recht; vol. 32/3, no. p. 185-189)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

1996

Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit... en de kwaliteit van het milieu?

van Gestel, R. A. J. & Verschuuren, J. M., 1996, Markt en Wet. Eijlander, P., Gestel, R. A. J., Gilhuis, P. C., de Moor, A. J. C. & Voermans, W. J. M. (eds.). Deventer: W.E.J. Tjeen Willink, p. 151-172

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

1997

ABRRvS 15 augustus 1996, nr. G09.93.0159 (art. 40 Wwh)

Verschuuren, J. M., 1997, Aug 15, 1996. (Milieu & recht; vol. 3)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

1996

Review of the book Naleving van milieurecht, R.A. Peppel, 1996

Verschuuren, J. M., 1996, In : Milieu & recht. 1996, 2, p. 51-52

Research output: Contribution to journalBook/Film/Article reviewOther research output

File
15 Downloads (Pure)
1998

ABR RvS 27 februari 1998 en 26 maart 1998, nrs. E03.96.0160 en E03.96.0485 (Interimwet ammoniak en veehouderij)

Verschuuren, J. M., 1998, Mar 26, 1998. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 24, no. p. 970-972)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2000

Alara: minimumregel of beginsel met aspiraties?

van Gestel, R. A. J. & Verschuuren, J. M., 2000, In : Milieu & recht. 27, 3, p. 56-63 8 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Perspectieven op wetgeving: Een beeld van onderzoek naar alternatieven voor en in wetgeving

Eijlander, P., van Gestel, R. A. J., Gilhuis, P. C., Hirsch Ballin, E. M. H., van Klink, B. M. J. & Verschuuren, J. M., 2000, In : RegelMaat. 2002/2, p. 68-87 20 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

File
48 Downloads (Pure)

Verhouding Wet bodembescherming-Ontgrondingenwet

Verschuuren, J. M., 2000, No. 101, Nov 23, 1999. (Milieu & recht; vol. 10, no. p. 251-252)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Gezondheids- en welzijnsaspecten dieren buiten reikwijdte Wet milieubeheer

Verschuuren, J. M., 2000, No. 265, Feb 16, 2000. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 30, no. p. 1285-1286)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

1995

Codification of the Rio Principles in National Environmental Law

Verschuuren, J. M. & Gilhuis, P. C., 1995, Tilburg: [s.n.]. 24 p.

Research output: Book/ReportReport

2004

The Role of Ideals in Legal Development: Sustainable Development and the Conservation of Biological Diversity as Cases in Point

Verschuuren, J. M. & Oudenaarden, T. A., 2004, The Importance of Ideals. Debating Their Relevance in Law, Morality, and Politics. Burg, W. V. D. & Taekema, S. (eds.). Bruxelles-Bern-Berlin-Frankfurt-New York-Oxford-Wi: P.I.E.- Peter Lang, p. 231-262 32 p. (Philosophy & Politics; no. 10).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2006

Environmental law

Verschuuren, J. M., 2006, Introduction to Dutch Law. Chorus, J., Gerver, P-H. & Hondius, E. (eds.). Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International, p. 369-379 29 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

2007

Nb-wet vergunning drijfjacht op vossen in SBZ Nieuwkoopse plassen: significantie

Verschuuren, J. M., 2007, No. 35, Aug 04, 2006. (Milieu & recht; vol. 34, no. p. 191-193)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Ten onrechte geen habitattoets Structuurschema Militaire Terreinen

Verschuuren, J. M., 2007, No. 53, Sep 27, 2006. (Milieu & recht; vol. 34/5, no. p. 308-313)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2017

Mixture simultaneous factor analysis for capturing differences in latent variables between higher level units of multilevel data

De Roover, K., Vermunt, J. K., Timmerman, M. E. & Ceulemans, E., 6 Mar 2017, In : Structural Equation Modeling. 24, 4, p. 506-523

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
15 Downloads (Pure)
2010

Zimbabwe: Women's voices

van Reisen, M. E. H., Kwinjeh, G. & Luecke, L., 2010, Brussels: EEPA. (Report of the European Parliamentary Hearing)

Research output: Book/ReportReport

Open Access
File
528 Downloads (Pure)
2016

Physical activity and training in sarcoidosis: Review and experience-based recommendations

Strookappe, B., Saketkoo, L. A., Elfferich, M., Holland, A., de Vries, J., Knevel, T. & Drent, M., 2016, In : Respiratory Medicine. 10, 10, p. 1057-1068

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
23 Downloads (Pure)
2012

Validation of sub-scales on the child and youth resilience measure-28 (CYRM-28)

Liebenberg, L., Ungar, M. & van de Vijver, F. J. R., 2012, In : Research on Social Work Practice. 22, p. 219-226

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
219 Downloads (Pure)
2014

Longitudinal associations between depressive problems, academic performance, and social functioning in adolescent boys and girls

Verboom, C. E., Sijtsema, J. J., Verhulst, F. C., Penninx, B. W. J. H. & Ormel, J., 2014, In : Developmental Psychology. 50, 1, p. 247-257

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2013

Self-regulation underlies temperament and personality: An integrative developmental framework

Denissen, J. J. A., van Aken, M. A. G., Penke, L. & Wood, D., 2013, In : Child Development Perspectives. 7, 4, p. 255-260

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2007

Country-of-origin, localization, or dominance effect? An empirical investigation of HRM practices in foreign subsidiaries

Pudelko, M. & Harzing, A-W., 2007, In : Human Resource Management. 46, 4, p. 535-559 25 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

1999

Genetic algorithms for the travelling salesman problem: A review of representations and operators

Larrañaga, P., Kuijpers, C., Murga, R. H., Inza, I. & Dizdarevic, S., Apr 1999, In : Artificial intelligence review: An international survey and tutorial journal. 13, 2, p. 129-170

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2016
2013

Optimizing retail assortments

Bijmolt, T. H. A., van Heerde, H. J. & Rooderkerk, R. P., 2013, In : Marketing Science. 32, 5, p. 699-715

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2008

Anger in social conflict: Cross-situational comparisons and suggestions for the future

Van Kleef, G. A., Van Dijk, E., Steinel, W., Harinck, F. & Van Beest, I., 1 Jan 2008, In : Group Decision and Negotiation. 17, 1, p. 13-30

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2009

The compulsive internet use scale (CIUS), some psychometric properties

Meerkerk, G. J., van den Eijnden, R. J. J. M., Vermulst, A. A. & Garretsen, H. F. L., 2009, In : CyberPsychology & Behavior. 12, 1, p. 1-6

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2016

Mixture models: Latent profile and latent class analysis

Oberski, D. L., 2016, Modern statistical methods for HCI. Robertson, J. & Kaptein, M. (eds.). Springer, p. 275-287 ( Human–Computer Interaction Series).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2009

Possible pathways between depression, emotional and external eating. A structural equation model

Ouwens, M. A., van Strien, T. & van Leeuwe, J. F. J., 2009, In : Appetite. 53, 2, p. 245-248

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

File
1015 Downloads (Pure)