Find Research Outputs

2003

De verrassende ongehoordheid Gods

Rikhof, H. W. M., 2003, Katholiek geloof gewogen. De Katechismus van de Katholieke Kerk over de geloofsbelijdenis. Brants, A. & Witte, H. (eds.). Zoetermeer: Meinema, p. 126-145 (Katholiek geloof gewogen. De Katechismus van de Katholieke Kerk over de geloofsbelijdenis).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2006

Muziek in Dienstboek II

Vernooij, A. C., 2006, In : Gregoriusblad. 130, 2, p. 26-27 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2004

Maximum-entropy parameter estimation for the k-NN modified value-difference kernel

Hendrickx, I. H. E. & van den Bosch, A., 2004, Proceedings of the 16th Belgian-Dutch Conference on Artificial Intelligence (BNAIC 2004), 21-22 october 2004, Groningen, The Netherlands. Verbruggen, R., Taatgen, N. & Schomaker, L. (eds.). [s.l]: [s.n.], Vol. 16. p. 19-26 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

Parameter estimation
Entropy
Error analysis
Learning algorithms
Learning systems
2003

Woonplaatsfictie en SW

van Bijnen, H. P. M., 2003, Dec 12, 2002. (Pensioen jurisprudentie; vol. 42)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2004

Woonplaatsfictie en SW

van Bijnen, H. P. M., 2004, Nov 05, 2003. (Pensioen jurisprudentie; vol. 31, no. p. 135-143)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Restbegunstiging en SW

van Bijnen, H. P. M., 2004, Dec 19, 2003. (Pensioen jurisprudentie; vol. 41, no. p. 218-221)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2002

Morele ervaringswijsheid. Over de inaugurele rede van prof. dr. F. Vosman

Wissink, J. B. M., 2002, In : Jaarboek Thomas-Instituut te Utrecht. 21, p. 113-119

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2001

Buddhism and Modernity in Japan, a Historical Overview

Anbeek, C. W., 2001, In : Studies in Interreligious Dialogue. 11, 2, p. 1-14

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2003

Exegetische notities

Brouns-Wewerinke, T. G. M. G., 2003, In : Werkgroep voor Liturgie Heeswijk. 6, p. 705-707

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2004

Christelijke spiritualiteit - een actueel gebeuren in de eenvoud van het dagelijkse leven

Maas, F. A., 2004, In : Speling: Tijdschrift voor Bezinning. 56, p. 61-67

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2003

Preekvoorbeeld

Brouns-Wewerinke, T. G. M. G., 2003, In : Tijdschrift voor verkondiging. 75, p. 231-233

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Spookbeelden van angst op Europees niveau

Schreurs, N. F. M., 2003, In : Speling: Tijdschrift voor Bezinning. 55, p. 24-30

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Geboorte en geboorte is twee

Brouns-Wewerinke, T. G. M. G., 2003, In : Schrift. 35, 209, p. 161-164

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Zorgen voor mensen om de liefde Gods

van Heijst, J. E. J. M., 2003, In : Praktische theologie: Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen. 30, p. 420-431

Research output: Contribution to journalArticleScientific

2004

De hemel is nog lang niet afgeschreven. Omgaan met het levenseinde

Polspoel, A. R. M., 2004, In : TGL: Tijdschrift voor geestelijk leven. 60, p. 135-146

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2003

Geeft het verhaal van de blindgeborene (Johannes 9) voedsel aan anti-judaïsme?

Weren, W. J. C., 2003, Voor het aangezicht van de levende. Opstellen voor Wiel Logister. de Haardt, M. A. C., Maas, F. A., Schreurs, N. F. M. & Witte, N. P. J. (eds.). Averbode: Altiora Averbode, p. 115-134

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

2007

College van Beroep voor het bedrijfsleven 7 juni 2007, nr. AWB 06/476

Peters, J. A. F., 2007, No. 185, Jun 07, 2007. (Jurisprudentie Onderneming & Recht; vol. 7/8, no. p. 1708-1717)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

School, religion and diversity. A West-European perspective on religious identity formation

Roebben, H. H. M., 2007, In : Religious education. 55, 3, p. 39-46 8 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Berber in the Netherlands: A minority language in a multilingual society

Laghzaoui, M., 2007, Proceedings of the conference: Multilingualism Across Europe. Abel, A., Stuflesser, M. & Putz, M. (eds.). Bolzano, Italy: EURAC Research, p. 69-76

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

2003

Exploring, explaining, experiencing differences: theological educational leadership in a postmodern faculty of theology

Roebben, H. H. M., 2003, Theology between church, university, and society. Brinkman, M. E., Scheurs, N. F. M., Vroom, H. M. & Wethmar, C. J. (eds.). Assen: Koninklijke Van Gorcum BV, p. 149-163

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

De naaste als jezelf? Een psycho-analytische verkenning

Ettema, J. H. M., 2003, In : Speling: Tijdschrift voor Bezinning. 55, p. 90-96

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Drama or tragedy? Coping with stress as a story

Zondag, H. J., 2003, Practical theology and the interpretation of crossing boundaries. Essays in honour of Professor M.P.J. van Knippenberg. Roebben, H. H. M. & van der Tuin, L. W. J. M. (eds.). Münster: LIT Verlag, p. 105-117 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Mensen voor mensen. Een theologie van de vrijwilliger in de kerk

van Knippenberg, M. P. J. & Diocesane Comm. Vrijwilligers, N. V., 2003, Breda: Bisdom Breda. 24 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

'... Only the Image of Christ in Us' - Continuity and Discontinuity between the Late Medieval `ars moriendi' and Luther's ` Sermon von der Bereitung zum Sterben'. (Appendix: Ars moriendi: Quamvis secundum. The `editio princeps' transcribed and annotated by Dick Akerboom)

Akerboom, T. H. M., 2003, Spirituality renewed. Studies on significant representatives of the Modern Devotion (Studies in Spirituality Supplement 10). Blommestijn, H., Caspers, C. & Hofman, R. (eds.). Leuven: Peeters, p. 209-272

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

To shepherd, have dealings and desire: on the lexical structure of the Hebrew root r`h

van Hecke, P. J. P., 2003, The bible through metaphor and translation. A cognitive semantic perspective. Feyaerts, K. (ed.). Oxford [etc.]: Peter Lang, Vol. 15. p. 37-54

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

2004

Tender Competence and the Authority of Systematic Theology.

de Haardt, M. A. C., 2004, In : Feminist Theology. 13, 1, p. 91-96 6 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Göttliches Recht, menschliches Recht, menschenrechte. Die Menschlichkeit des "lus divinum"

Merks, K. W., 2004, In : Bijdragen: International Journal for Philosophy and Theology. 65, 4, p. 442-460 19 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2003

Kiezers zijn geëmancipeerd

Witteveen, W. J., 2003, In : Socialisme & Democratie. p. 26-27 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2006

OP naar een geintegreerd driepiojlerstelsel in heel Europa

Dietvorst, G. J. B., 2006, In : PM: Pensioen magazine. p. 20-25 6 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2005

Lucas in de Nieuwe Bijbelvertaling

Weren, W. J. C., 2005, In : Tijdschrift voor Theologie. 45, p. 75-87

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Trends en uitdagingen in de poimeniek

Nauer, D., 2005, In : Praktische theologie: Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen. 32, p. 99-109

Research output: Contribution to journalArticleScientific

2006

Disciplinary and Criminal law in Space

de Roos, T. A., 2006, The International Space Station. Commercial Utilisation from a European Legal Perspective. von der Dunk, F. G. & Brus, M. M. (eds.). Unknown Publisher, p. 115-124 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

Parlement en onderwijs. Gecontroleerd oorlogvoeren

Zoontjens, P. J. J., 2006, In : MR magazine. 12, p. 12-13 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2004

Reduction of Dutch Sentences for Automatic Subtitling

Tjong Kim Sang, E. F., Daelemans, W. & Höthker, A., 2004, Proceedings of CLIN-2003. Antwerp: Unknown Publisher, p. 109-123 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

Audition
Broadcasting
Learning systems
Industry
2003

"Mit wunden Fuessen und etwas verstaubt"? Die 10. Internationale ESWTR-Konferenz in Soesterberg (Niederlande)

Nutt, F. A., 2003, In : Schlangenbrut. 21, 83, p. 35-36

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Trostlose trösten

Nauer, D., 2003, In : Diakonia. Internationale Zeitschrift für die Praxis der Kirche. 34, p. 416-422

Research output: Contribution to journalArticleScientific

De dieren, de dingen. Rilke en Kopland in wederzijds licht

Goedegebuure, J., 2003, In : Nieuwzuid, Driemaandelijkse discursieve machine voor cultuurkritiek en amusement. 3, p. 24-30

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2004

Requiescat in Pace

Polspoel, A. R. M., 2004, In : VPWinfo.nl. 1, 3, p. 14-16

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2005

'Het woord is toon geworden. Een bio-bibliografische schets van Anton Vernooij'

van Tongeren, L., 2005, Door mensen gezongen. Liturgische muziek in portretten.. Hoondert, M. J. M., de Loos, I., Post, P. G. J. & van Tongeren, L. (eds.). Kampen: Gooi en Sticht, p. 11-33 23 p. (Meander; no. 7).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1989

Ook in de Sowjet-Unie kan men de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens met instemming lezen

van Genugten, W. J. M., 1989, Begrensde vrijheid: Opstellen over mensenrechten, aangeboden aan Prof.dr. D.F. Scheltens bij zijn afscheid als hoogleraar aan de KU Nijmegen. Heyde, L., Leijten, J., Mertens, T. & Vermeulen, B. P. (eds.). Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, p. 117-127 11 p. (Publikaties van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid; no. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2006
35 Downloads (Pure)

Job 12-14. A Functional-Grammatical and Cognitive-Semantic

van Hecke, P. J. P., 2006, Melle: Self-Publishing. 462 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
2005

Conceptual Blending: a Recent Approach to Metaphor. Illustrated With the Pastoral Metaphor in Hos 4,16

van Hecke, P. J. P., 2005, Metaphor in the Hebrew Bible. Van Hecke, P. J. P. (ed.). Leuven: Peeters, p. 215-232 18 p. (BETL; no. 187).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2006

Drie Portretten

Putman, W. B. M., 2006, In : Praktische theologie: Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen. p. 28-42

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2005

Buddhism and Christianity. Can we learn from the other?

Anbeek, C. W., 2005, In : Bijdragen: International Journal for Philosophy and Theology. 66, 1, p. 3-19

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

A response to Laurence Paul Hemming

Rikhof, H. W. M., 2005, Religious experience and contemporary theological epistemology. Boeve, L., de Maeseneer, Y. & van den Bossche, S. (eds.). Leuven: Peeters University Press, p. 177-182

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Kwaad in het boeddhisme en in het sociaal betrokken boeddhisme

Anbeek, C. W., 2005, In : Theologisch Debat. 2, 2, p. 14-26

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2004

Dans son propre domaine: un bon Samaritain. Lecture d'une eau-forte de Rembrandt

Maas, J. J. C., 2004, In : Semiotique et bible. 114, p. 30-38

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2007

Predicting intentions to make a donation thru online giving forms: the case for an augmented behavioral explanation model

Miesen, H. W. J. M., 2007, 9th International conference on arts & cultural management AIMAC 2007. Cuadrado, M. & Montoro, J. D. (eds.). Valencia, Spain: AIMAC

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

2005

Locative Inversion in English

Broekhuis, H., 2005, Linguistics in the Netherlands 2005. Doetjes, J. & van de Weijer, J. (eds.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, p. 49-60 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review