Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Spier, J., 1997, Tussen 'Alles' en 'Niets'. Van toedeling naar verdeling van nadeel. van Boom, W. H., Jansen, C. E. C. & Linssen, J. G. A. (eds.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, p. 91-104 243 p. (Centrum voor aansprakelijkheidsrecht).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Spier, J., 1997, In : Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse reg. p. 714-724 11 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Aansprakelijkheidsverzekeringen op claims made-grondslag in rechtsvergelijkend perspectief

Haazen, O. A. & Spier, J., 1996, Deventer: Kluwer. 182 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Aansprakelijkheid terzake van onjuiste verwachtingen; misleidende reclame

Spier, J., 1996, (Aansprakelijkheid en Verzekering; vol. 1996, no. p. 113-116)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Aansprakelijkheid van, voor en jegens vrijwilligers

van Boom, W. H., 2004, In : Aansprakelijkheid, verzekering en schade. 5, p. 191-198 8 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Aansprakelijkheid van certificatie-instellingen als private toezichthouder

Verbruggen, P. W. J., 2013, In : Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht. 30, 9, p. 329-337 9 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Aansprakelijkheid van coöperatieve moeder voor dochter

Galle, R. C. J., 2004, In : Coöperatie. 578

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Aansprakelijkheid van de aannemer voor onderaannemer bij schade aan derden

Chao-Duivis, M. A. B., 1995, In : Nieuwsbrief ruimtelijke ordening en bouw. 8, p. 8-9

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Aansprakelijkheid van de bank wegens het schenden van een informatieplicht

Barendrecht, J. M. & van den Akker, E. J. A. M., 1996, In : Aansprakelijkheid en Verzekering. 1996, 4, p. 73-80 8 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

File
60 Downloads (Pure)

Aansprakelijkheid van de curator en diens werkgever tegenover een boedelschuldeiser op grond van het aangaan van ongedekte boedelschulden en de verstoring van de onderlinge rangorde tussen boedelschuldeisers

Verstijlen, F. M. J., 1999, Mar 17, 1999. (Tijdschrift voor Insolventierecht; no. p. 138-141)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Aansprakelijkheid van de notaris

Chao-Duivis, M. A. B., 1996, In : Nieuwsbrief ruimtelijke ordening en bouw. 1996, 5, p. 6-7 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Aansprakelijkheid van faillissementscurator

Spier, J., 1995, Dec 02, 1994. (Aansprakelijkheid en Verzekering; vol. 4, no. p. 96-96)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Aansprakelijkheid van Internetaanbieders

Schellekens, M. H. M., 2001, Den Haag: SDU. 265 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
170 Downloads (Pure)

Aansprakelijkheid van toezichthouders

Tjong Tjin Tai, T. F. E., 2011, No. 11, Jul 09, 2010. (Bedrijfsjuridische Berichten; vol. 6, no. p. 39-42)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Open Access
File
212 Downloads (Pure)

Aansprakelijkheid voor (scheids)rechterlijke fouten

van Schaick, A. C., 2013, Cirkels: Een terugblik op een vooruitziende blik. Unknown Publisher, p. 107-115

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

Aansprakelijkheid voor anderen

Tjong Tjin Tai, T. F. E., 2010, In : Nieuwsbrief bedrijfsjuridische berichten. 2010, 14, p. 53-55

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Aansprakelijkheid voor anderen 2

Tjong Tjin Tai, T. F. E., 2010, In : Nieuwsbrief bedrijfsjuridische berichten. 2010, 32, p. 114-116

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Aansprakelijkheid voor belastingen: samenloop van civiele en fiscale procedures

Bijl, D. B., 1997, Over de grens van de fiscaliteit. van Ballegooijen, C. W. M. (ed.). Amsterdam: Het Gerechtshof, p. 19-29 82 p. (Prinsengrachtreeks; no. 3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Aansprakelijkheid voor de geologische opslag van kooldioxide

van de Bunt, J., 2012, In : Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht. 3, p. 123-130 8 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Aansprakelijkheid voor een arbeidsongeval van een zzp’er

van Drongelen, H., 2016, In : ArbeidsRecht. 2016, 11, p. 25-28 4 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Aansprakelijkheid voor elektronische communicatie tussen overheid en burgers/bedrijven

Cuijpers, C. M. K. C., 2001, (In preparation) Den Haag: SDU. 78 p. (Recht, Bestuur en Informatisering; no. 8)

Research output: Book/ReportBook

Aansprakelijkheid voor falend politieoptreden bij rellen: een vergelijking van nieuw en oud recht

Vranken, J. B. M., 2005, No. 391, Jul 09, 2004. (Nederlandse jurisprudentie; vol. 391)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Aansprakelijkheid voor gebrekkig toezicht

Giesen, I., 2002, In : Aansprakelijkheid, verzekering en schade. 4, p. 97-109 13 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen

Spier, J. & Sterk, C. H. W. M., 1995, Deventer: Kluwer.

Research output: Book/ReportBookScientific

Aansprakelijkheid voor het verschaffen van onjuiste informatie in een precontractuele verhouding

van Laarhoven, M. J., 2002, In : WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie. p. 287-294 8 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Aansprakelijkheid voor overheidsinformatie

Barendrecht, J. M., Giesen, I., Schellekens, M. H. M. & Scheltema, M. W., 2001, Den Haag/Tilburg: Pels Rijken & Droogleever Fortuijn en KU Brabant. 218 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Aansprakelijkheid voor robots en algoritmes

Translated title of the contribution: Liability for robots and algorithmsTjong Tjin Tai, E., 1 Jun 2017, In : Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht. 14, 3, p. 123-132 10 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
669 Downloads (Pure)

Aansprakelijkheid voor schade aan apparatuur door mobiele telefoons

Neppelenbroek, E. D. C., Stuurman, C. & Wijnands, H. S. A., 1999, Aansprakelijkheid voor schade aan apparatuur door mobiele telefoons. Unknown Publisher, p. 124 124 p. (ITeR; no. 17).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Aansprakelijkheid voor verboden mededingingsbeperkende afspraken in een aanbestedingsprocedure

van Boom, W. H. & van Steensel, D. A. M., 2001, Aanbesteding en aansprakelijkheid. van Boom, W. H., Jansen, C. E. C. & Weijnen, J. V. (eds.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, p. 105-125 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

Aansprakelijkheid wegens gebrekkig overheidstoezicht

Verbruggen, P. W. J., 2015, De burgerlijke rechter in het publiek recht. Schlössels, R. J. N., Schutgens, R. J. B., Feteris, M. W. C., Keus, L. A. D., Snijders, G. & Peters, J. A. F. (eds.). Deventer: Wolters Kluwer, p. 339-358 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File
84 Downloads (Pure)

Aansprakelijkstelling ten laste van box 3, geen negatief loon

Dusarduijn, S., 17 Oct 2019, In : NLFiscaal. 4, 42, p. 7-8 2 p., 2250.(Aansprakelijkstellingen ten laste van box 3; geen negatief loon in 2014; 13/06/19, Case number: 18/5636).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Open Access
File
2 Downloads (Pure)

Aanspraken op grond van de WW voor ambtenaren

Lanting, B. B. B., 2010, WW en Ontslag. Jellinghaus, S. F. H. & van der Heijden, P. J. J. M. (eds.). Apeldoorn | Antwerpen: Maklu Uitgevers, p. 277-304 343 p. (Integraal Ambtenarenrecht; no. 3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Aanstelling en ontslag

Lanting, B. B. B., 2005, Inleiding Nederlands ambtenarenrecht 2e druk. Verhulp, E. (ed.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, p. 68-90 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Aanstonds afdoen; hoor en wederhoor

Vranken, J. B. M., 1989, No. 802, May 19, 1989. (Nederlandse Jurisprudentie)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Aanstormende generaties bestaan niet

Smolenaars, E., 1996, In : NRC Handelsblad. 25jul-1996, p. 4-4 1 p.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Aan tafel met armen, slaven, zieken en zondaren: Maaltijd en gemeenschapsideaal in het evangelie van Lukas

Pater, J., 2018, Rond de tafel: Maaltijd vieren in liturgische context. Klomp, M., Smit, P-B. & Speckmann, I. (eds.). Berne Media, p. 137-148, 204-207 16 p. (Meander; vol. 17).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Aantal priesterwijdingen in de bisdommen verdrievoudigd

Schepens, T. M. M., 2002, In : Informatiebulletin 121. 30, p. 3-5

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Aantal spermadonoren gehalveerd

Nouwt, J., 1998, In : Privacy en informatie. 5, p. 238-239 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Aanteekeningen bij het liquidatiebesluit

van Berkum, P. P., 1941, In : Maandschrift Economie. 7, 2-3, p. 41-51 11 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access
File
204 Downloads (Pure)

Aantekening bij ABRS 22 mei 1997, nr. H01.96.0825

Merkx, C. J. A. M., 1997, May 22, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 20, no. p. 5-7)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Aantekening bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 13 juni 1996

Voermans, W. J. M., 1997, Jun 13, 1996. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 1997, no. p. 2-5)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Aantekening bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 6 februari 1996

Voermans, W. J. M., 1997, 138 p.. Feb 06, 1996. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 1997, no. p. 138)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Aantekening bij Afdeling Bestuursrechtspraak RvS 16 december 1997, RAwb 1998, 68

de Moor-van Vugt, A. J. C., 1998, Dec 16, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 68)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Aantekening bij Beroepscommissie, 13 december 2018, sancties 2019/37

Ligthart, S., 13 Apr 2019, 2 p.. No. R-18/1280/GA, Dec 13, 2018. (Sancties; vol. 2019, no. 2, p. 178-179)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

Open Access
File
11 Downloads (Pure)

Aantekening bij Besluit van 19 december 2002 (vragen en antwoorden geruisloze terugkeer)

van Kempen, M. L. M., 16 Jan 2003, In : Vakstudienieuws.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Aantekening bij Besluit van 20 februari 2003 (standaardvoorwaarden geruisloze terugkeer)

van Kempen, M. L. M., 13 Feb 2003, In : Vakstudienieuws. p. 1-28 28 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Aantekening bij CBB 19 maart 1997, nr. 95/0706/062/203

Merkx, C. J. A. M., 1997, Mar 19, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 18, no. p. 6-8)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Aantekening bij CBB 31 januari 1996

de Moor-van Vugt, A. J. C., 1996, Jan 31, 1996. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 1996)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional