Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
Doctoral Thesis

Detection of complex patients in the general hospital: From psychiatric co-morbidity to care complexity

de Jonge, P., 1999, Amsterdam: Thela Thesis. 121 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
41 Downloads (Pure)

Detection of important factors by sequential bifurcation

Bettonvil, B. W. M., 1990, Tilburg: Tilburg University Press. 236 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
75 Downloads (Pure)

De tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen

Sanders, H. D., 2004, Antwerpen: Intersentia. 391 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
46 Downloads (Pure)

Determinants of Product Innovation in Organizations: Practices and Performance in the Portugese Financial Sector

Da Mota de Pina E Cunha, A. M., 1998, [n.n.].

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
247 Downloads (Pure)
Open Access
File
68 Downloads (Pure)
Open Access
File
25 Downloads (Pure)
38 Downloads (Pure)

De toekomst van de personen-, familie- en jeugdrechtspraak

Vlaardingerbroek, P., 1991, Deventer: Kluwer.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
35 Downloads (Pure)
File
114 Downloads (Pure)

De uitzaaiing van het woord: Homiletiek in het spoor van Derrida

van der Rijst, R. H., 2015, S.l.: Boekencentrum academic. 259 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
454 Downloads (Pure)
Open Access
File
250 Downloads (Pure)
246 Downloads (Pure)
Open Access
File
890 Downloads (Pure)

Development of bilingualism. A study of school-age Moroccan children in the Netherlands

Bos, P., 1997, Tilburg: Tilburg University Press. 192 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
528 Downloads (Pure)
Open Access
File
58 Downloads (Pure)

De verdeling van de toekomstige aandelenprijzen

Hilst, J. V. D., 1989, Tilburg: Tilburg University Press.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
65 Downloads (Pure)

De verhouding tussen kerk en staat in het licht van de grondrechten

Dekker-van Bijsterveld, S. C. D., 1988, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
69 Downloads (Pure)

De verjaring van het recht tot strafvordering

Dorst, A. J. A. V., 1985, Arnhem: Gouda Quint.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
39 Downloads (Pure)
File
146 Downloads (Pure)

De verklaring voor recht

Tijssens, N. E., 2015, Deventer: Wolters Kluwer. 217 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
1244 Downloads (Pure)

De verschrikkingen van het denken: Over Menno ter Braak

van Nieuwstadt, M. J., 1997, Groningen: Historische uitgeverij. 378 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
63 Downloads (Pure)

De vervanging van duurzame produktiemiddelen

Hulst, W. G. H. V., 1973, Leiden: Stenfert Kroese.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
62 Downloads (Pure)
152 Downloads (Pure)

De vitaliteit van het Turks in Nederland: actoren in het voortgezet onderwijs

Oezguezel, S., 1994, [s.l.]: [s.n.]. 207 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
23 Downloads (Pure)

De vormgeving van de Postbank, een bestuurlijk-organisatorisch probleem

Schotsman, C. J., 1990, 's-Gravenhage: Sdu Uitgeverij. 235 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
24 Downloads (Pure)

De vraag naar duurzame consumptiegoederen

Oomens, W. J., 1974, Leiden: Stenfert Kroes.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
34 Downloads (Pure)
Open Access
File
76 Downloads (Pure)

De weg naar projectsucces: Eerder via werkstijl dan via instrumenten

van Aken, T. G. C., 1996, Utrecht: Lemma. 230 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
1652 Downloads (Pure)

De West-Europese nationale investeringsbanken voor buitenlandse ontwikkelingsfinanciering

Adolfse, J. T., 1970, Leiden: Stenfert Kroes.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
33 Downloads (Pure)
Open Access
File
179 Downloads (Pure)

De Wet persoonsregistraties. Norm, toepassing en evaluatie

Overkleeft-Verburg, G., 1995, [n.n.]. 721 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
67 Downloads (Pure)
Open Access
File
45 Downloads (Pure)
48 Downloads (Pure)

De zorg gewogen: zeven eeuwen godshuizen in Middelburg

Kool-Blokland, J. L., 1990, Middelburg: Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 620 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
50 Downloads (Pure)
Open Access
File
432 Downloads (Pure)

Diabetes and emotional distress: The need for a personalized approach

Nefs, G. M., 2013, Ridderkerk: Ridderprint. 227 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
825 Downloads (Pure)

Diaconie: Van grondslagenonderzoek tot een pleidooi voor een diaconale mystagogie

Meeuws, H. J. M., 2011, Gorinchem: Narratio. 458 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
2226 Downloads (Pure)

Diagnosis related groups: een patient-georienteerd kosteninformatiesysteem

Nederstigt, P. F. P. M., 1985, Utrecht: Nationaal Ziekenhuisinstituut. 330 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
27 Downloads (Pure)
Open Access
File
49 Downloads (Pure)

Diagnostic reasoning and explanation in financial models of the firm

Feelders, A. J., 1993, [s.l.]: [s.n.]. 137 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
96 Downloads (Pure)
264 Downloads (Pure)

Dialogue act recognition and prediction: Explorations in computational dialogue modelling

Geertzen, J., 2009, Enschede: PrintPartners Ipskamp bv. 169 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File
283 Downloads (Pure)

Dialogue Acts in GUIs

van Dam, H. G. W., 2006, Eindhoven University: [n.n.].

Research output: ThesisDoctoral Thesis

936 Downloads (Pure)

Diamind: Is mindfulness valuable for people with diabetes and concomitant emotional distress?

van Son, J., 2014, Ridderkerk: Ridderprint. 153 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
373 Downloads (Pure)

Diaspora organisations, transnational practices and development: Ghanaians in the Netherlands

Ong'ayo, A., 2019, Vianen: Proefschriftmaken. 400 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Open Access
File
38 Downloads (Pure)