Find Research Outputs

ABRRvS 19 december 1996, nr. E03.95.1279 en E03.95.1280 (m.e.r., art. 7.18 Wm)

Verschuuren, J. M., 1997, Dec 19, 1996. (Milieu & recht; vol. 5)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRRvS 20 juni 1997, E03.96.0314 (Wat.wet/Wm)

Verschuuren, J. M., 1997, Jun 20, 1997. (Milieu & recht; vol. 11)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRRvS 27 augustus 1998 beperking beroepsrecht Wet milieubeheer en art. 6 EVRM

Verschuuren, J. M., 1999, Aug 27, 1998. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 6, no. p. 215-218)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABR RvS 27 februari 1998 en 26 maart 1998, nrs. E03.96.0160 en E03.96.0485 (Interimwet ammoniak en veehouderij)

Verschuuren, J. M., 1998, Mar 26, 1998. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 24, no. p. 970-972)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABR RvS 28 april 1997, nr. E03.95.1328 (Hinderwet )

Verschuuren, J. M., 1998, 169 p.. Apr 28, 1997. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 5, no. p. 169)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABR RvS 3 februari 1998, nr. G05.93.2671 (Wvo)

Verschuuren, J. M., 1998, Feb 03, 1998. (Milieu & recht; vol. 7-8, no. p. 203-204)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABR RvS 6 april 1998, nr. E03.95.1117 (tijdelijke vergunning Wvo)

Verschuuren, J. M., 1998, 200 p.. Apr 06, 1998. (Milieu & recht; vol. 7-8, no. p. 200)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRRvS 6 mei 1997, E03.95.1365 (Gww)

Verschuuren, J. M., 1997, May 06, 1997. (Milieu & recht; vol. 11)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRRvS 8 augustus 1996, nr. E03.94.0833 (art. 8 IAV)

Verschuuren, J. M., 1997, Aug 08, 1996. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 57)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABR RvS 8 december 1997, nr. E03.97.0066 (Interimwet ammoniak en veehouderij)

Verschuuren, J. M., 1998, Dec 08, 1997. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 5, no. p. 165-166)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABR RvS 8 juli 1997, nr. E03.95.1869/1872 (Wvo/Wm)

Verschuuren, J. M., 1998, 43 p.. Jul 08, 1997. (Milieu & recht; vol. 2, no. p. 43)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS, 15 januari 1998, AB 1998, nr. 173 (Evangelische stroming vormt eigen richting in het voortgezet onderwijs)

Vermeulen, B. P., 1998, Jan 15, 1998. (Administratiefrechtelijke beslissingen)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS, 23 oktober 1997, RAwb 1998, nr. 55 (Onbevoegdelijk nemen van een besluit kan niet worden aangemerkt als schending van een vormvoorschrift. In stand laten van gevolgen, uit een oogpunt van proceseconomie.)

de Waard, B. W. N., 1998, Oct 23, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS, 24 oktober 1997, RAwb 1998, nr. 57 (Wanneer kan worden gezegd dat een bezwaarschrift is ingediend zo spoedig als redelijkerwijs verlangd mocht worden?)

de Waard, B. W. N., 1998, Oct 24, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS, 25 september 1997, RAwb 1998, nr. 50 (Geen hoger beroep mogelijk tegen uitspraak op verzoek om herziening.)

de Waard, B. W. N., 1998, Sep 25, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS, 2 juni 1997, RAwb 1998, nr. 36 (Bezwaren richtten zich tegen een besluit beleid dat geheel overeenkomt met vast beleid. Geen reden om het horen in de bezwaarschriftfase achterwege te laten.)

de Waard, B. W. N., 1998, Jun 02, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS, 3 juli 1997, nr. 63, (Stichting islamitische basisschool I,) noot bij Afd. Bestuursrechtspraak Raad van State 3-7-1998

Vermeulen, B. P., 1998, Jul 03, 1997. (Administratiefrechtelijke beslissingen)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS, 3 oktober 1997, RAwb 1998, nr. 51 (Bewijsmateriaal dat aan de intrekking van jachtakte ten grondslag ligt. Onrechtmatig verkregen? Criteria voor gebruik strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs.)

de Waard, B. W. N., 1998, Oct 03, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 03-08-1999, RAwb 1999, 183

de Poorter, J. C. A., 1999, No. 183, Aug 03, 1999. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 05-03-1999, RAwb 1999, 128

de Poorter, J. C. A., 1999, No. 128, Mar 05, 1999. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 08-10-1999, RAwb 2000, 69

van Blommestein, E. W., 2000, No. 69, Oct 08, 1999. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 11 februari 1997, afd. Bestuursrechtspraak Raad van State, AB 1998, nr. 28

Vermeulen, B. P., 1998, Feb 11, 1997. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 28)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 11 mei 1998, RAwb 1998, nr. 144 (B. en W. niet belanghebbend bij aan deelgemeentebestuur gedelegeerde belangen.)

de Waard, B. W. N., 1998, May 11, 1998. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 12-02-1999, RAwb 1999, 106

de Poorter, J. C. A., 1999, No. 106, Feb 12, 1999. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 12 december 1996, RAwb 1997, 101 (Rederij Lovers. Kosten rechtsbijstand in bezwaarfase)

de Waard, B. W. N., 1997, Dec 12, 1996. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 1997)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 13-06-2000, RAwb 2000, 143

de Poorter, J. C. A., 2000, No. 143, Jun 13, 2000. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 13 mei 1996, RAwb 1996, 106 (Maximillian, Tilburg)

de Waard, B. W. N., 1996, May 13, 1996. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 1996, no. p. 3 pp.)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 13 november 1997, RAwb 1998, nr. 30

Voermans, W. J. M., 1998, Nov 13, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 15 mei 1997, RAwb 1998, nr. 35 (Opnieuw horen bij het nemen van een nieuwe beslissing op bezwaar, na vernietiging eerdere beslissing, is niet altijd nodig.)

de Waard, B. W. N., 1998, May 15, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 16 december 1996, RAwb 1997, 81 (Bouwmarkt Geurts van Bergen)

de Waard, B. W. N., 1997, Dec 16, 1996. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 1997)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 16 januari 1997, RAwb 1997, 113 (Tardieve grieven weigering bijdrage structuurverbetering)

de Waard, B. W. N., 1997, Jan 16, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 1997)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 16 januari 1998, RAwb 1998, nr. 122 (Aanlegvergunning voor wegtrace. Uit de statutaire doelstellingen kan niet worden afgeleid dat het belang van Land- en tuinbouwbond als organisatie in het geding is.)

de Waard, B. W. N., 1998, Jan 16, 1998. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 16 maart 1999, RAwb 1999, nr. 131 (Te laat herzieningsverzoek)

Jansen, A. M. L., 1999, Mar 16, 1999. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 17 april 1998, RAwb 1998, nr. 133 (Gelegenheid geven tot het herstellen van verzuimen bij het indienen van bezwaar- of beroepschriften)

Voermans, W. J. M., 1998, Apr 17, 1998. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. nr. 133)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 17 maart 1998, RAwb 1998, nr. 127 (Bij publicatie vergunning onjuiste beroepstermijn vermeld. Termijnoverschrijding die daardoor is ontstaan is verschoonbaar.)

de Waard, B. W. N., 1998, Mar 17, 1998. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 18 december 1997, AB 1998, nr. 141 (College van Beroep voor de examens is een bestuursorgaan, geen rechter)

Vermeulen, B. P., 1998, Dec 18, 1997. (Administratiefrechtelijke beslissingen)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 18 juli 1996, RAwb 1997, 12 (Koppejan b.v.)

de Waard, B. W. N., 1997, Jul 18, 1996. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 1997)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 1 februari 1996, RAwb 1996,64 (Weigering herziening bestemmingsplan, Waspik)

de Waard, B. W. N., 1996, Feb 01, 1996. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 1996, no. p. 3 pp.)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 1 mei 1997, RAwb 1998, nr. 82 (Aanvaardbaarheid optreden in bodemgeschil door rechter die verzoek om voorlopige voorziening heeft behandeld.)

de Waard, B. W. N., 1998, May 01, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 20 maart 1997, RAwb 1997, 124 (Reformatio in peius in bezwaar?)

de Waard, B. W. N., 1997, Mar 20, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 1997, no. p. 1 p.)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 21 april 1997, RAwb 1997, 148 (Standpuntwijziging gemeenteraad Oss, in bewaarfase

de Waard, B. W. N., 1997, Apr 21, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 1997)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 22-01-1999, RAwb 1999, 102

van Blommestein, E. W., 1999, No. 102, Jan 22, 1999. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 23 januari 1997, RAwb 1997, 85 (Horen in bezwaarschriftfase)

de Waard, B. W. N., 1997, Jan 23, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 1997)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 23 januari 1998, RAwb 1998, nr. 77 (Een te korte beroepstermijn vermeld, in de mededeling van het bestreden besluit. Toepassing van artikel 6: 22.)

de Waard, B. W. N., 1998, Jan 23, 1998. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional