Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters

ABRS 29 juni 1998, RAwb 1998, nr. 156 (Wrakingsverzoek heeft uitsluitend betrekking op het processuele verloop van de voorlopige voorzieningsprocedure. Geen verzoek om wraking in de zin der wet.)

de Waard, B. W. N., 1998, Jun 29, 1998. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 3 februari 1998, RAwb 1998, nr. 124 (Op bevoegdelijk gedane schriftelijke intrekking van beroep kan niet worden teruggekomen. Aanmerking als nieuw bezwaarschrift.)

de Waard, B. W. N., 1998, Feb 03, 1998. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 3 juli 1998, RAwb 1998, nr. 158 (Verkeersbesluit (stallingsverbod voor (brom-)fietsen). Vereiste van bijzonder individueel belang.)

de Waard, B. W. N., 1998, Jul 03, 1998. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 3 juli 1998, RAwb 1998, nr. 159 (Eigenaar van naast bouwlocatie gelegen perceel heeft niet slechts afgeleid belang via huurders, maar is zelf belanghebbende.)

de Waard, B. W. N., 1998, Jul 03, 1998. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 4 augustus 1998, AB 1998, (Lotingsprocedure voor fixus-opleidingen niet in strijd met art. 6 EG-Verdrag)

Vermeulen, B. P., 1998, Aug 04, 1998. (Administratiefrechtelijke beslissingen)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 4 juni 1996, RAwb 1996, 110 (Toetsing sanctie APK-keuringsplaats)

de Waard, B. W. N., 1996, Jun 04, 1996. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 1996, no. p. 1 p.)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 4 juni 1998, RAwb 1998, nr. 150 (Rechtbank niet meer bevoegd tot het doen van uitspraak als het beroep is ingetrokken. Uitzondering als betwist wordt dat het beroep rechtsgeldig is ingetrokken.)

de Waard, B. W. N., 1998, Jun 04, 1998. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 4 september 1997, RAwb 1998, nr. 46 (Intrekking voorwaardelijk verstrekte toevoeging advocaat. WRB voorziet niet in aanwijzing commissie als beroepsorgaan. Ook geen mandaatbesluit genomen.)

de Waard, B. W. N., 1998, Sep 04, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 4 september 1997, RAwb 1998, nr. 86 (Advocaat laat zich in procedure over een toevoeging bijstaan door kantoorgenoot. Proceskosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.)

de Waard, B. W. N., 1998, Sep 04, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 7 juli 1998, RAwb 1998, nr. 160 (Ondertekening getuigenverklaring proces-verbaal van de zitting; 8: 61 Awb)

Voermans, W. J. M., 1998, Jul 07, 1998. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 9 januari 1998, RAwb 1998, nr. 73 (Inhoud van niet op de voorgeschreven wijze bekend gemaakte Regeling kan niet als beleidsregels worden beschouwd.)

de Waard, B. W. N., 1998, Jan 09, 1998. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 9 mei 1996 RAwb 1996, 104 (Maxis en Praxis)

de Waard, B. W. N., 1996, May 09, 1996. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 1996, no. p. 3 pp.)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 9 oktober 1997, RAwb 1998, nr. 113 (Belang van bewaking voor landbouw beschikbaar grondareaal is belang dat appellante krachtens haar statutaire doelstellingen en feitelijke werkzaamheden behartigt.)

de Waard, B. W. N., 1998, Oct 09, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS, 15 augustus 2018, JB 2018/145

Stoepker, G., 2018, No. ECLI:NL:RVS:2018:2718, Aug 15, 2018.

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS, 18 juli 2018, Gst. 2018/170

Stoepker, G., 2018, No. ECLI:NL:RVS:2018:2451, Jul 18, 2018.

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS, 1 augustus 2018, Gst. 2018/171

Stoepker, G., 2018, No. ECLI:NL:RVS:2018:2481, Aug 01, 2018.

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS, 21 maart 2018, AB 2018/203

Stoepker, G., 2018, 2 p.. No. 201701868/1/A3, No. ECLI:NL:RVS:2018:975, Mar 21, 2018.

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS, 25 april 2018, AB 2018/236

Stoepker, G., 2018, 2 p.. No. ECLI:NL:RVS:2018:1365, Apr 25, 2018.

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS (vzr.) 12 maart 2018, PB 2018/116

Stoepker, G., 2018, No. 201709839/2/R3, No. ECLI:NL:RVS:2018:802, Mar 12, 2018.

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS 10 februari 2016, AB 2016/400 (subsidie BDU)

Wolswinkel, J., 2016, No. ECLI:NL:RVS:2016:323

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS 10 mei 2017, PB 2017/54

Stoepker, G., 2017, No. ECLI:NL:RVS:2017:1239

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS 11 december 1995, nr. E03.95.0372, ABRvS 18 maart 1996, nr. E03.95.0309

Verschuuren, J. M., 1996, (Milieu & recht; vol. 1996, no. p. 142-145)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS 12 april 2017, AB 2017/300 (standplaatsvergunning Doorn)

Wolswinkel, J., 2017, No. ECLI:NL:RVS:2017:994

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS 12 januari 1996, nr. E03.95.0160

Verschuuren, J. M., 1996, Jan 12, 1996. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 1996, no. p. 1435-1438)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS 12 maart 1999 (diffuse lozing, EG-Kaderrichtlijn water)

Verschuuren, J. M. & Vogelezang-Stoute, E. M., 1999, Mar 12, 1999. (Milieu & recht; vol. 7-8, no. p. 172-176)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS 12 november 1998, Wet op de Waterkering art. 7

Verschuuren, J. M., 1999, Nov 12, 1998. (Milieu & recht; vol. 26/9, no. p. 196-199)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS 14 juni 1996, nr. E03.94.1961

Verschuuren, J. M., 1996, Jun 14, 1996. (Milieu & recht; vol. 1996, no. p. 245-248)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS 14 juni 2017, Gst. 2017/161

Mohuddy, J. & Stoepker, G., 2017, No. ECLI:NL:RVS:2017:1584

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS 15 november 2017, Actualiteiten Bouwrecht 2017/12

Stoepker, G., 2017, No. ECLI:NL:RVS:2017:3144

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS 18 juni 2008, 200708334/1 (doden van spechten)

Bastmeijer, C. J., 2008, No. ECLI:NL:RVS:2008:BD4491, Jun 18, 2008. (Milieu & Recht; vol. 10, no. 100, p.671-672)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS 18 oktober 2017, PB 2017/147

Stoepker, G., 2017, No. ECLI:NL:RVS:2017:2768

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS 1 april 2015, AB 2016/295 (subsidie SILG)

Wolswinkel, J., 2016, No. ECLI:NL:RVS:2015:1002

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS 1 september 1998, E03.96.1364 (beoordelingsvrijheid Wvo-vergunning)

Verschuuren, J. M., 1999, Sep 01, 1998. (Milieu & recht; vol. 4, no. p. 43-46)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS 200608442/1

van Kalmthout, A. M., 2007, No. 52, Dec 08, 2006. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2, no. p. 239-243)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS 22 december 1995, nr. E03.94.0145

Verschuuren, J. M., 1996, Dec 22, 1995. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 1996, no. p. 889-892)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS 22 september 2010, 2009093355/1/H3 (knobbelzwaan)

Bastmeijer, C. J., 2010, No. ECLI:NL:RVS:2010:BN7936, Sep 22, 2010. (Milieu & Recht; vol. 10, no. 95, p.666-670)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS 23 november 2016, AB 2017/295 (seksinrichting Alkmaar)

Wolswinkel, J., 2017, No. ECLI:NL:RVS:2016:3130

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS 26 april 2012, nr. 201008207/1/V4, LJN: BW5635

Oosterom-Staples, H., 2012, No. 336, Apr 26, 2012. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 16, no. p. 1626-1636)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS 27 augustus 2017, PB 2017/123

Stoepker, G., 2017, No. ECLI:NL:RVS:2017:2611

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS 27 september 2017, AB 2017/389 (speelautomatenhal Helmond)

Wolswinkel, J., 2017, No. ECLI:NL:RVS:2017:2611

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS 28 december 1995, nr. E03.94.1630, ABRvS 2 januari 1996, nr. E03.94.1367, VzABRvS 16 januari 1996, nr. F03.95.0252

Verschuuren, J. M., 1996, (Milieu & recht; vol. 1996, no. p. 111-115)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS 28 januari 1999 (Wm-vergunning, voorzorgbeginsel)

Verschuuren, J. M., 1999, Jan 28, 1999. (Milieu & recht; vol. 7/8, no. p. 166-167)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS 29 januari 1999 (E03.96.1543), rechtstreekse werking EG-Habitat-richtlijn

Verschuuren, J. M., 1999, Jan 29, 1999. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 30, no. p. 1271-1280)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS 29 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:865 Gst. 2017/146

Bierkens, I., Oct 2017, No. 865, No. ECLI:NL:RVS:2017

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

ABRvS 2 augustus 2017, PB 2017/89

Stoepker, G., 2017, No. ECLI:NL:RVS:2017:2081

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRvS 2 november 2016, AB 2016/426 (speelautomatenhal Vlaardingen)

Wolswinkel, J., 2016, No. ECLI:NL:RVS:2016:2927

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Open Access
File
315 Downloads (Pure)